BOKA DEMO

Trimma in ditt urval

Vill du hitta olika hyresgäster och prospektera, så kan du göra det genom vår modul Hyresgäst.

Vår korta film på cirka två minuter beskriver hur du utifrån ett antal givna parametrar kan få fram en lista med hyresgäster utifrån den typ av data som är intressant för dig.

Datscha Hyresgäst kartlägger snabbt och enkelt hyresgästerna i en kommersiell fastighet. Med hjälp av vår data kan du till exempel analysera hyresgäster per fastighet, per fastighetsägare eller via en karta. Läs mer om modulen Datscha Hyresgäst.

Val av leverantör

Varje enskild leverantör har olika delar av data som sticker ut. Till exempel så har Newsec historisk information. Om vi byter leverantör till Forum och klickar i ett specifikt läge kommer vi åt information från Forum som förklarar hur marknaden ser ut i Stockholms kommun.

De olika leverantörerna levererar olika parametrar såsom hyra, direktavkastningskrav och vakans.

I filmen tittar vi på de enskilda leverantörerna och hur datan är.

Data bland hyresmarknadsleverantörer

Det finns flera olika sätt att visualisera hyresmarknadsinformationen i Datscha. Vilket sätt som i själva verket passar dig kommer såklart att avgöras i vilket case du vill använda informationen. För det första så kan det vara mer effektivt att titta på informationen i tabellform istället för på en karta.

I filmen visar Jacob de olika sätten du kan visualisera informationen på.

Så väljer du rätt marknadsleverantör – Marknadsinformation

Om du har flera olika hyresmarknadsleverantörer att välja mellan kan det ibland vara svårt att avgöra vem av dem du ska titta på. Men oftast landar det i vem av leverantören du håller med mest eller att du gör en sammanfattning av dem.

I filmen visar vi några olika tankebanor du kan ha för att välja hyresmarknadsleverantör.

Hyresmarknadsinformation – Lägesklassning Städer

Datscha köper in data av fyra olika hyresmarknadsleverantörer. Denna information kopplas primärt mot olika städers lägesindelningar på olika lokalslag. De olika leverantörerna kan ibland tycka olika om en marknad.

I denna film går vi igenom och exemplifierar hur informationen kan skilja sig.

Lär dig mer om de största ägarna på orten 

En av Datscha tillvalsfunktioner är största fastighetsägare. Det är en funktion som hjälper dig att summera ett läns eller en kommuns fastighetsägare på olika premisser. Få snabbt och enkelt ut listor över din kommuns störta fastighetsägare och klicka dig vidare för att se de olika bestånden.

I filmen visar vi hur du kan använda funktionen största fastighetsägare i Datscha.

Hitta en ägare

I Datscha kan du arbeta effektivt eftersom det är snabbt och enkelt att söka ut data. Ett exempel på data som du kan snabbt kan söka upp är en ägare. Det går att söka på företagsnamn eller organisationsnummer. 

I filmen visar vi olika tillvägagångssätt för att söka ut en ägare.

Vilka hyresgäster sitter i fastigheten

Det går att se specifika hyresgäster på varje enskild kommersiell fastighet. Du kan klicka runt dig i kartan för att hitta olika hyresgäster.

I filmen visar vi hur du tänder upp hyresgäster i kartan och hur du selekterar flera olika hyresgäster i ett specifikt område.

Modulen Datscha Hyresgäst hjälper dig att prospektera hyresgäster snabbt och enkelt i alla kommersiella fastigheter. Sök fram resultat i en lista på hyresgästens namn, fastighetsägarens namn eller bransch (SNI-kod). Resultatet visas snabbt och överskådligt i en karta. Vill du veta mer kan du se vår andra korta film som heter Söka hyregäster.

Vi har här tagit fram en kortare film för att ge dig en introduktion till verktyget.

I det här avsnittet går vi igenom det vi kallar dashboarden och sammanfattar de stora delarna i den. Vi tittar på volym, antal affärer och vilka säljrådgivare som är stora aktörer. Vi tittar även närmare på specifika transaktioner och vilken typ av information du kommer åt kring dessa.

Dashboarden sammanfattar transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter.

För att se Dashboarden men med ett specifikt urval kan du titta på avsnittet som heter Söka Transaktioner del 1.

Häng med på grundläggande funktioner i Datscha. Ta del av våra övriga filmer inom Datscha Academy.

Datscha är en kartcentrerad tjänst och viss information kommer du bara åt via en karta. Footfall är sådan information och den visar hur människor rör sig på gatorna i Sverige. 

I filmen visar Jacob snabbt hur du tänder upp informationen och vad den innehåller.

Footfall är en modul som visar i heatmaps hur människor rör sig på gatorna runt fastigheter. Genom att analysera flödet av människor kan du dra slutsatser kring vart det till exempel lämpar sig att satsa på ett kontor, en butik eller en resturang.

Du kan enkelt ta fram data för att analysera hur flödet av människor såg ut vid samma tidpunkt under föregående år. Läs mer om modulen Datscha Footfall.

Ibland vill man jämföra ägares bestånd mellan varandra. Det gör du enklast via funktionen multipla urval som många missar. Genom att visa upp till 10 ägares bestånd på kartan kan du kombinera den ägardatan med annan information i Datscha.

I filmen visar Jacob hur du tänder upp flera urval samtidigt i kartan.

Söka transaktioner på kartan

Titta närmare på micronivå för att ta säkrare beslut.

Ibland räcker det inte att enbart få fram vad ett snittpris för ett specifikt lokalslag i en viss kommun är. Du måste kunna komma ner djupare och hitta specifika lägen inom kommunen. Med hjälp av kartan och Datschas verktyg kan du selektera vilka områden du vill ha i kartan.

I filmen visar vi hur du utifrån ett redan existerande urval väljer ut vissa av transaktionerna via en karta och hur du kan se alla transaktioner och göra urval på dem.

Om du aldrig har sökt transaktioner innan rekommenderar vi att du tittar på klippet Söka Transaktioner del 1 först.

Datscha Transaktion

Vi bevakar den kommersiella transaktionsmarknaden åt dig. Datscha Transaktion ger dig en snabb överblick över de senaste fastighetstransaktionerna med information om fastigheten, köpare, säljare och pris. Läs mer om Transaktion.

Hitta transaktioner, jämför och analysera

Många gånger vill man söka ett urval av transaktioner på en viss marknad eller utifrån vissa premisser. Genom att tratta ner ditt urval med hjälp av olika parametrar kan du få fram en kvalitativ lista över genomförda transaktioner. 

Ortprisanalys handlar i grund och botten om hitta jämförelseobjekt för den aktuella fastigheten.

I detta avsnitt berör vi hur du söker transaktioner. Vi kommer gå igenom grunderna för hur du hittar fram till funktionen där vi söker transaktioner av kommersiella fastigheter. I detta avsnitt väljer vi att hitta bostadstransaktioner i Linköping med ett K/T -värde som ska vara minst 1,1.

Datscha Transaktion

Datscha Transaktion bevakar den kommersiella transaktionsmarknaden åt dig. Vi ger dig en snabb överblick över de senaste fastighets-transaktionerna med information om fastighet, köpare, säljare och pris. Läs mer om Transaktion.

Kontakta Datschas support för ytterligare information eller för att testa tjänsten.

En sammanfattning av transaktionsmarknaden – Fastighetssök

I denna film visar vi dig en introduktion kring hur du arbetar i vår modul Transaktion. 

Att söka transaktioner i Datscha går att göra på olika sätt. I Datschas dashboard hittar du alltid de senast gjorda affärerna i Sverige och kan klicka dig vidare för att läsa mer om någon av de specifika transaktionerna.

I filmen går vi igenom vilka delar som finns i dashboarden och hur du tar dig vidare och tittar på en specifik transaktion.

  • Dashboard – sammanfattning av transaktionsmarknaden
  • Transaktioner – vad får vi ut för information per transaktion

Datscha Transaktion

Datscha Transaktion bevakar den kommersiella transaktionsmarknaden åt dig. Vi ger dig en snabb överblick över de senaste fastighets-transaktionerna med information om fastighet, köpare, säljare och pris. Läs mer om Transaktion.

Sök på fler fastigheter samtidigt

Här går vi igenom hur du söker på fler fastigheter.

Att kunna söka ut flera olika fastigheter snabb och enkelt är väsentligt för många när man använder Datscha. Det går att med flera olika parametrar skapa ett kvalitativt urval i Sveriges fastighetsregister.

I filmen introducerar vi styrkan i Datschas sökfunktion av fastigheter.

Sök en specifik fastighet

Många gånger har du som användare en given uppgift om en fastighet. Till exempel kan du ha fastighetsbeteckningen eller adressen till fastigheten innan du loggar in i Datscha. Då kan du snabbt och enkelt hitta din fastighet och smidigt börja arbeta med den.

Vilka fastigheter ligger runt omkring?

En fastighets geografiska placering kommer att påverka hur du som användare hanterar den. Det blir därmed viktigt att förstå vart fastigheten är placerad i staden och vilka fastigheter som ligger runt omkring den.

I filmen visar vi hur information om en fastighet är uppbyggd i kartan och hur du klickar dig runt och gör snabba urval.

Information via fastighetskortet

Filmen visar hur du kommer åt fastighetsinformation med fastighetskortet.

Att snabbt och enkelt få fram allmän information om fastigheter är väsentligt för många när man använder Datscha. I fastighetskortet samlar vi all data kring en specifik fastighet.

I filmen introducerar vi hur du kommer åt våra olika dataset.

Valueguard är ett tillägg i Datscha och ett av få datasett där vi kommer att skicka ut dig som användare till leverantörens databas. Valueguard levererar avslutspriser för privatbostäder. Det inkluderar småhus, bostadsrätter och även tomter.

I filmen ger Jacob dig en introduktion till Valueguards databas och hur du kan använda det.

Här visar vi dig en första introduktion av funktionen ”Marknadsinformation”.

Hitta fastighets- och marknadsinformation direkt

Datscha Marknadsinformation innehåller detaljerad information om alla kommersiella fastigheter (inklusive hyresbostäder) i Sverige. Du kan exempelvis enkelt se vilka som äger fastigheter i ett område och vilka fastigheter som ingår i bolagets fastighetsbestånd. Marknadsinformation med hyres och vakansnivåer finns för över 110 delmarknader från tre olika informationsleverantörer.

Kontakta Datschas support för ytterligare information eller för att testa tjänsten.

Här kan du titta på två av våra filmer om just marknadsinformation.

Hitta affärsmöjligheterna enkelt med Datscha Detaljplan.

I Datscha ser du alla gällande detaljplaner som ett lager direkt i kartan. Det innebär att du snabbt och enkelt får en överblick över hur detaljplanerna ser ut i alla Sveriges kommuner.

Här visar vi dig en introduktion av fuktionen ”heatmaps”

Vill du snabbt få en överblick av vilka typer av fastigheter som finns i en stad? Direkt se vilka stadsdelar som till största delen innehåller bostäder? Då är detta funktionen för dig.

Det finns ett flertal olika versioner av heatmaps.

Man kan dela in för:

  • Fastighetstyp för att se om det är bostäder, lokaler eller industri.
  • Ägartyp för att se om det är mest kommunalt ägt eller fler privata fastighetsbolag.
  • Ägartyp Bostäder som ovan men visar endast bostadsfastigheter.

Här visar vi dig en introduktion av funktionen ”Fastighetssök”

Vill du söka efter fastigheter och dess information på ett enkelt och kraftfullt sätt? Då är detta funktionen för dig.

Det finns ett flertal olika varianter att välja på:

  • Supersök
  • Avancerad sök
  • Via karta
  • Via fastighetsägare

FLER ARTIKLAR test