Oct

04

Datschas HK, Kungsbron 2 Stockholm
07:30 - 09:00
2019-10-04

Välkommen till frukostseminarium hos Datscha!

Fredagen den 4 oktober arrangerar vi tillsammans med Tenant & Partner och Cushman & Wakefiled ett frukostseminarium på Datschas huvudkontor. Vi bjuder in till en frukost kring det aktuella ämnet ”Trender på kontorsmarknaden – hur värderar marknaden framtidens kontor?”. Ett bra tillfälle för dig som arbetar aktivt inom branschen att få en inblick i vilka trenderna på kontorsmarknaden är och hur påverkar dessa fastighetens värde?

Under de senaste åren har vi sett många förändringar i hur vi utnyttjar ytan i våra kontor. Från egna rum till öppna landskap till behovsstyrda och delade ytor. I takt med ökade kontorshyror har även effektiviteten av samma ytor ökat. Delningsekonomi, wellbeing tillsammans med teknologins framsteg med smarta byggnader som möjliggör för mätningar och optimering av ytor är några trender som gjort att sättet vi bygger och nyttjar kontorsytor idag förändrats. Som fastighetsägare och hyresgäst är dock frågan ifall detta leder till produktivare arbetsplatser? Hur ser marknadens aktörer och investerare på moderna kontorsytor? Och ökar dessa värdet på fastigheten eller ökar snarare risken?

Tillsammans med Julia Hedenström, Fastighetskonsult vid Tenant & Partnerredogör vi för vad trenderna på kontorsmarknaden är, vad efterfrågar hyresgästerna och vad är drivkrafterna bakom utvecklingen. Vi diskuterar även hur fastighetsvärdena påverkas av detta tillsammans med Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory och Jessika Jonsson, Fastighetsvärderare vid Cushman & Wakefield.

Vad efterfrågar hyresgästerna för ytor? Vad är drivkrafterna bakom moderna kontorsytor? Hur påverkar avtalsstrukturen fastighetsvärdena? Innebär högre andel co-workingytor generellt ett högre fastighetsvärde? Hur står sig co-working-konceptet i en lågkonjunktur? Det är några av frågeställningarna som tas upp när vi tillsammans med Tenant & Partner och Cushman & Wakefield bjuder in till frukostseminarium.

Datum: Fredag 4 oktober
Plats: Datschas HK, Kungsbron 2 i Stockholm, våning 11
Tid för seminariet: Kl 08:00-09:00
Frukost: Serveras från 07:30

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Vänligen avboka senast 24 timmar innan aktivitetens start till event@datscha.com vid förhinder.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här