Oct

24

Epic, Malmö
08:30 - 09:30
2019-10-24

frukostseminarium-hallbara-grona-kontor

Välkommen till frukostseminarium på Epic i Malmö!

 

Torsdagen den 24 oktober arrangerar vi tillsammans med Skanska och Cushman & Wakefield ett frukostseminarium i Skanskas WELL precertifierade fastighet Epic. Vi bjuder in till en frukost kring det aktuella ämnet ”Socialt hållbara & gröna kontor – hur påverkas investeringsklimatet?”. Ett bra tillfälle för dig som arbetar aktivt inom branschen att få en inblick i vilka trenderna är på kontorsmarknaden och hur påverkar dessa fastighetens värde?

Under de senaste åren har vi sett många förändringar i hur vi utnyttjar kontorsytor för att få maximala och flexibla lösningar, men hur påverkar egentligen arbetsplatsen de anställdas välmående? Och hur bidrar arbetsplatsen till social hållbarhet? Malmö är staden som tillsammans med inspirerande aktörer, entreprenörer, studenter, och näringsliv rankas till en av världens mest innovativa regioner. Efterfrågan av kontorsbyggnader som tillfredsställer fler än ett behov ökar och framtidens anställda vill kombinera service, hälsa och jobb. Samtidigt ökar också den anställdas medvetenheten om gröna kontorsfastigheter som i sin tur pressar arbetsgivaren till förändring.

I slutet av augusti stod Skanskas kontorshus Epic klart för inflyttning och med det introducerades den nya generationens kontorsbyggnader i Malmö. Skanska säger själva att Epic sätter människors välmående i fokus och ger ramar för ett sundare sätt att leva och arbeta. Epic är pre-certifierat enligt den internationella certifieringen WELL, vilket innebär att huset anpassas för att supportera hälsa och välbefinnande.

Som fastighetsägare och hyresgäst är dock frågan ifall detta leder till produktivare arbetsplatser?

Hur ser marknadens aktörer och investerare på WELL byggnader?

Ökar dessa värdet på fastigheten och prisas in?

Hur kan den ‘sociala hållbarhets-effekten’ göra skillnad för fastighetens värde?

Tillsammans med Sofia Ekerlund, marknadsansvarig på Skanska Öresund, talar vi om effekterna av hälsosamma och socialt hållbara arbetsplatser, hur vill framtidens anställda arbeta och vad efterfrågar hyresgästerna samt vilka är drivkrafterna bakom utvecklingen? Vi diskuterar även hur fastighetsvärdena påverkas av detta tillsammans med Mikael Stellinger, Transaktionsrådgivare vid Cushman & Wakefield. Hur påverkar kombinationen service, hälsa och jobb fastighetsvärdena? Vad efterfrågar hyresgästerna för arbetsmiljö? Hur står sig WELL konceptet mot CO-working eller det mer traditionella kontorsbyggnaderna?

Det är några av frågeställningarna som tas upp när vi tillsammans med Skanska och Cushman & Wakefield bjuder in till frukostseminarium.

Datum: Torsdag 24 oktober
Plats: Nordenskiöldsgatan 11, Epic i Malmö
Tid: 08.00-09.30

Frukost: Serveras från kl 08.00
Agenda för seminariet:
8:30-8:40 Datscha inleder och hälsar välkomna
8:40-9:00 Sofia Ekerlund, Skanska
9:00-9:20 Mikael Stellinger, Cushman & Wakefield
9:20-9:30 Avslutande frågor

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Vänligen avboka senast 24 timmar innan aktivitetens start till event@datscha.com vid förhinder.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här