Sep

03

Datschas HK, Kungsbron 2 Stockholm
08:00 - 09:30
2020-09-03

Välkommen till frukostseminarium hos Datscha!

Torsdag den 3 sept. arrangerar vi tillsammans med PropTech Sweden och Mobility46 ett frukostseminarium på Datschas huvudkontor. Vi bjuder in till en frukost kring det aktuella ämnet ”Hur kan PropTech skapa nya intäktsströmmar åt fastighetsägarna?”. 

Drivet av ny teknik och den viktiga frågan kring hållbarhet blir befintliga byggnader och en effektiv och hållbar förvaltning en självklar fråga. Kartlägga nyttjande, vakanser och tillgängliggöra ytor är ett sätt att förstå och möjliggöra för ett ökat nyttjande av dessa.

Med hjälp av PropTech och en digital infrastruktur kan vi inte bara öka nyttjandegraden av dessa ytor utan även öppna upp för information i realtid och nya affärsmodeller. Magnus Åkerbergjurymedlem vid EU Proptech Awards arbetar dagligen med vilka trenderna och bolagen är som förbättrar och förenklar förvaltningen för fastighetsägare.

Vi kommer även tillsammans med Johannes Asp, grundare och VD vid Mobility46 att titta närmare på deras ledande lösning för en digital förvaltning av parkeringsplatser.

Vilka är de senaste trenderna inom PropTech? Hur kan vi med hjälp av digitalisering förändra och förbättra intäktsströmmarna till fastighetsägarna? Betydelsen av kundupplevelsen vid en förhyrning? Vilka är utmaningarna och möjligheterna vid hantering och rapportering i samband med en ökad elektrifiering? Det är några av frågeställningarna som tas upp när vi tillsammans med PropTech Sweden och Mobility46 bjuder in till frukostseminarium.

 Datum:Torsdagen 3 september

Plats: Datschas HK, Kungsbron 2, våning 11

Tid för seminariet: Kl 08:00-09:30

Frukost: Serveras från kl 08.00

Agenda för seminariet:
8:20-8:30 Datscha inleder och hälsar välkomna
8:30-8:50 Magnus Åkerberg, PropTech Sweden
8:50-9:10 Johannes Asp, Mobility46
9:10-9:30 Diskussion och avslutande frågor

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Vänligen avboka senast 24 timmar innan aktivitetens start till info@datscha.com vid förhinder.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här