Sep

24

08:30 - 09:15
2020-09-24

Torsdag den 24 sept. arrangerar Datscha tillsammans med PropTech Sweden och Mobility46 ett webinar om det aktuella ämnet ”Hur kan PropTech skapa nya intäktsströmmar åt fastighetsägarna?”.

Drivet av ny teknik och den viktiga frågan kring hållbarhet blir befintliga byggnader och en effektiv och hållbar förvaltning en självklar fråga. Kartlägga nyttjande, vakanser och tillgängliggöra ytor är ett sätt att förstå och möjliggöra för ett ökat nyttjande av dessa.Med hjälp av PropTech och en digital infrastruktur kan vi inte bara öka nyttjandegraden av dessa ytor utan även öppna upp för information i realtid och nya affärsmodeller. Magnus Åkerbergjurymedlem vid EU Proptech Awards arbetar dagligen med vilka trenderna och bolagen är som förbättrar och förenklar förvaltningen för fastighetsägare. Vi kommer även tillsammans med Johannes Asp, grundare och VD vid Mobility46 att titta närmare på deras ledande lösning för en digital förvaltning av parkeringsplatser. Parkering är en ofta en outnyttjad strategisk tillgång där fastighetsägare har en stor potential till förbättring av både driftnetto och slutkundsupplevelse.

  • Vilka är de senaste trenderna inom PropTech?
  • Hur kan vi med hjälp av digitalisering förändra och förbättra intäktsströmmarna till fastighetsägarna?
  • Betydelsen av kundupplevelsen vid en förhyrning?
  • Vilka är utmaningarna och möjligheterna vid hantering och rapportering i samband med en ökad elektrifiering?

Det är några av frågeställningarna som tas upp när vi tillsammans med PropTech Sweden och Mobility46 bjuder in till webinar.

Torsdagen 24/9 kl 08:30-09:15.

Agenda

08:30 Introduktion Datscha
08:35 Presentation Magnus Åkerberg, Jurymedlem PropTech Sweden
08:50 Presentation Mobility46 – Johannes Asp, VD Mobility46
09:05 Q&A Avslutande frågor

Webinaret är kostnadsfritt. Varmt välkommen med din anmälan!

 

Anmäl dig här