Mar

19

Convendum, Kungsportsavenyn 21 Göteborg
11:30 - 13:00
2020-03-19

Välkommen på lunch tillsammans med oss från Datscha på Convendum Göteborg!

Inledande presenterar vi ny uppdaterad data från affärsområdet SSCD gällande den projekterade ytan för köpcentrum och handel med fokus på Västra Götaland.

Den planerade yta för regionen var vid den senaste uppdatering 2019 en yta om 614 100 kvm fördelat på 28 projekt i olika stadier. Regionen är fortsatt i expansiv fas gällande planer på att bygga nya, bygga ut och bygga om befintliga handelsområden, i uppdaterade versionen av SSCD får vi reda på om några av projekten antingen kommit vidare i planer eller stannat av.

SSCD Swedish Shopping Centre Directory är en kartläggning av Sveriges befintliga köpcentrum och handelsområden samt pågående och planerade köpcentrum- /handelsprojekt.

I samband med vårt handelsfokus kommer vi också presentera vår tjänst Datscha Footfall, via den tjänsten kan ni se svart på vitt hur människor rör sig på gatorna. Det kan till exempel hjälpa er att få fram ett A-läge för en handelsfastighet, ta fram data för ett beslut kring om ni ska satsa på kontor eller café i er nyproduktion på markplan eller för att underlätta vid en hyresförhandling. Datan i Footfall är baserad på information från GPSer i kombination med Artificiell Intelligens (AI) och hjälper till att hitta nya attraktiva möjligheter oavsett om ni arbetar med utveckling av fastigheter, är fastighetsinvesterare, uthyrare, ägare eller etablerare.

Under den efterföljande lunchen har ni möjlighet att träffa kollegor i branschen eller prata med oss från Datscha direkt. Vi som är på plats från Datscha är representanter från produkt, research och försäljningsavdelningen.

Datum: Torsdagen 19 mars

Plats: Convendum, Kungsportsavenyen 21Tid för seminariet: Kl 11:30-13:00

Lunch: Serveras från 12:00

Eventet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Vänligen avboka senast 24 timmar innan aktivitetens start till info@datscha.com vid förhinder.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här