Apr

04

Webbutbildning
09:00 - 10:00
2018-04-04

I denna webbgenomgång kommer vi att lära oss navigerar genom Datschas transaktionsmodul med lagfarna köp och bolagstransaktioner. Vi tar även en titt på vår tilläggstjänst Valueguard som innehåller avslutspriser för bostadsrätter och småhus.

I webbutbildningen går vi igenom vilka typer av analyser kan vi göra utifrån det urval vi kan söka fram och hur använder vi ortprismaterial i kartan.

Varmt Välkomna!

Anmäl dig här