BOKA DEMO

Customer Insight

Anpassa din Datschaupplevelse 

Customer Insight skräddarsys för varje kunds mest optimala användningsområden. Som kund kan ni ladda upp den data ni vill se i Datscha och på så sätt göra den digital (sökbar, visuell och jämförbar). Kombinationen av egen data och Datschas underliggande data möjliggör bättre sökmöjligheter, kraftigare analyser och insikter för fler affärsbeslut. 

Det är enkelt att dela datan internt och det går genom olika licenser och behörigheter att styra vilka inom er organisation som ska få åtkomst till datan.

All data finns samlad vilket effektiviserar arbetet och ökar synergier internt inom bolaget

Såhär säger några kunder 

”Vi använder Customer Insight för att inom organisationen dela vår fastighetsrelaterade information. På så sätt säkerställer vi att informationen inte går förlorad och att hela organisationen kan ta del av den.” 

”Innan vi började använda Customer Insight sparade vi alla våra värderingar i olika Excel-filer vilket innebar att den var svår att återanvända i framtida analyser. Nu kan vi däremot äntligen visualisera den informationen och på så sätt spara tid när vi gör nya värderingar.” 

”Customer Insight används hos oss som ett sätt att visualisera olika faser i våra utvecklingsprojekt. Tack vare sök- och visualiseringsmöjligheterna så är Customer Insight den naturliga platsen för oss att ladda upp vår data på.” 

”Vi var redan trogna Datscha-användare och med Customer Insight kan vi nu även använda vår egen transaktionsdata för att lägga på Datschas insamlade transaktioner för att ytterligare förstärka våra analyser.”

Varför Customer Insight?