BOKA DEMO

NY PRODUKT ÄR NU TILLGÄNGLIG: BYGGPROJEKT

Datscha /

Sök ut och visualisera detaljerad information om byggprojekt över hela Sverige.

Sök och visualisera

Genom modulen Byggprojekt kan du söka ut byggprojekt med hjälp av projektets olika attribut såsom startdatum, byggnadskategori och antal lägenheter. Exportera datan och använd den i presentationer eller visualisera de olika projekten på en karta, tillsammans med annan data i Datscha.

Fastighetskopplingar

Då projekten är knutna till fastigheter kan du alltid gå vidare och läsa mer om fastigheterna som är berörda av ett projekt eller söka ut fastigheter där det pågår ett byggprojekt.

Detaljsida

På byggprojektets detaljsida får du en överblick av projektet och de fastigheter som är berörda. Genom att klicka på byggprojektets olika uppdateringspunkter kan du snabbt skapa dig en uppfattning om projektets tidslinje och vad som har förändrats.

Kontakta din Account Manager idag och kom igång genom att boka en demo.

Produktspecifikation 210311

Datscha SE /

Här ser du den senaste produktspecifikationen.

Produktspecifikation 21-03-11

FunktionFunktionsbeskrivningUnderfunktionÖvergripande beskrivningInnehåll / Data /FunktionKällaBronsSilverGuldPlatinum
1. FastighetMöjlighet att söka fram fastigheter utifrån olika kriterier, visualisera dem i tabellform, karta samt export av data till excelfil.        
 1.1 FastighetMöjlighet att söka information om en eller flera fastigheter. På en fastighetssida anges information såsom: fastighets id/beteckning, ägare, taxeringsinformation, karta, ägare, adressFastighetsdata för Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222. Licensavgifter för Lantmäteriets fastighetsdata och tätortskartor.LMVXXXX
 1.2 Fastighet Area Plus™Information om yta och lokalslag för specialfastigheterTypkod 823 och 825. Information om ytor och lokalslag samlas in i den mån det är möjligt.Datscha Research   X
1.3 LägenhetsinformationInformation om antal lägenheter i en bostadsfastighetYta/lägenhet, lägenhetsnummer och adress.Infotrader  XX
 1.4 FDSMöjlighet att göra fastighetsutdrag via Datscha.Info fastighet: allmän fast- och taxeringsinformation, taxeringsenheter, inteckningar.     
2. ÄgareMöjlighet att se vilka fastigheter som ägs av en specifik ägare samt möjlighet att analysera beståndet utifrån olika parametrar samt visualisera beståndet i kartan. Möjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.      
 2.1 ÄgareMöjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.Ägarinformation för fastigheter inom Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222. XXXX
 2.2 KoncernträdMöjlighet att se fastighetsbestånd hos fastighetsägande bolag.Koncernträd kopplat till fastighetsinnehav för ägarbolag och fastigheter. Ägandeformer som inkluderas, förutom fastighetsbolag/AB är ekonomiska föreningar, stiftelser och kommanditbolag.BvDXXXX
 2.3 Största FastighetsägareAnalysera vilket bolag som är den största fastighetsägaren inom ett visst lokalslag alt. i ett geografiskt område.Rapporter kring vilka som är de största fastighetsägarna utifrån olika kriterier i olika områden.    X
3. HyresgästSe vilka hyresgäster som sitter i en given fastighet samt vilka hyresgäster som sitter i ett givet geografiskt område. Möjlighet att se vart en specifik hyresgäst har sina lokaler på olika geografiska lägen.        
 3.1 Hyresgäst BasMöjlighet att se vilka företag som sitter som hyresgäster i en fastighet baserat på antal registrerade arbetsställen. Även möjlighet att se företagets organisationsnr, antal anställda/arbetsställe och SNI-kod.Bolagsnamn, organisationsnummer, SNI-kod, antal anställda/arbetsställe.    X
3.2 Hyresgäst PlusUtökade sökmöjligheter såsom att kunna se en bolagssummering på en specifik hyresgäst.Ökad möjlighet att söka ut specifika hyresgäster beroende på olika parametrar.     
4.MarknadsinformationMarknadsinformation finns att tillgå via kartan, i tabellformat samt diagram. Omfång och indelningar varierar mellan de olika leverantörerna.        
 4.1 Marknadsinformation Newsec Marknadsinformation och stadskartor för minst 110 kommun. Lokalslagstyper: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning, Historisk marknadsinformation, kommunrankning.NewsecXXXX
4.2 Marknadsinformation Cushman & Wakefield Marknadsinformation om 44 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun:Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning.Cushman & Wakefield   X
 4.3 Marknadsinformation Forum Marknadsinformation för 110 kommuner. Lokalslag: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning.Forum   X
 4.4 Marknadsinformation Forum Plus Ovanstående plus Marknadsrapporter i PDF-format.Forum    
 4.5 Marknadsinformation Croisette Marknadsinformation om 73 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning. Marknadsrapporter i PDF-format.Croisette    x
 4.6 SCBMöjlighet att få fram statistik såsom befolkningsförändring och medelinkomst från Sveriges kommuner.Statistik som visualiseras i grafer och tabeller.SCBXXXX
5. TransaktionMöjlighet att söka fram vilka fastigheter som bytt ägare. Visualiseras i tabellformat alt diagram, karta.        
 5.1 OrtsprisInformation om vilka fastigheter som byter ägare.Lagfartsöverlåtelser via Lantmäteriverket. Bland annat information om: Säljare, köpare, köpeskillingLMVXXXX
 5.2 TransaktionInformation om vilka fastigheter/fastighetsportföljer som byter ägare.Fastighetstransaktioner i bolagsform i den mån det är möjligt att samla in, bland annat information om: Köpare, säljare, rådgivare, köpeskilling, bedömt avkastningskrav.Datscha Research    
5.3 ValueguardInformation om vilka villor och brf-lägenheter som byter ägare.Genom vår partner Valueguard, tillgång till transaktionsinformation för småhus och bostadsrättslägenheter.Valueguard    
6. VärderingFunktionalitet att addera och värdera fastigheter på olika kalkylår via en kassaflödessnurra. Möjlighet att schablonvärdera fastigheter baserat på en hyresmarknadsleverantörs schablonsiffror.     x x x x
 6.1 RapporterMöjlighet att exportera ut en rapport med en värderingssammanfattning av antingen fastigheten eller portföljen. Få med kassaflödet, kontraktslista och anteckningar.     x x
 6.2 Dubbelt kassaflödeMöjlighet att visualisera två olika typer av kassaflöden kring en eller flera fastigheter.     x x
 6.3 FinansieringMöjlighet att addera ett finansieringsalternativ i form av en eller flera krediter.     x x
 6.4 AnpassningarMöjlighet att enkelt anpassa kassaflödet efter specifikt lokalslag och månad.     x x
 6.5 Import av fastigheter/kontraktMöjlighet att importera in fastigheter med startvärden eller importera in hyreskontrakt från excel.     x x
 6.6 KänslighetsanalysMöjlighet visualisera känslighetsanalyser kring en fastighet eller portfölj i antingen en rapport eller i Datscha.     x x
 6.7 Skapa egen fastighetMöjlighet att skapa egna fastigheter och skapa kassaflöden kring dessa fastigheter.     x x
7. KartorAnalysera all data i Datscha via funktioner/lager i kartan såsom bland annat: typ av Fastighet; Ägare; genomförda Transaktioner; Hyresnivåer        
 7.1 KartorEn generell kartbild där data och funktioner från diverse övriga moduler och datakällor kan visualiseras, sökas efter och analyseras.Karta, flygfoto, utsiktsbild, drönarbild. Möjlighet att analysera kartan utifrån bland annat: ägartyp, lokalslagstyp, upplåtelseform.Bing, LMV, FastoutXXXX
 7.2 FastighetsgränserMöjlighet att se fastighetsgränserna kring en eller flera fastigheter.FastighetsgränserMetria  XX
 7.3 DetaljplanerMöjlighet att se detaljplaner i kartan.Information om detaljplaner. Parametrar såsom: fastigheter som berörs utav detaljplanen, planbeteckning, plannamn.Metria  XX
8. Customer InsightEn funktion som tillåter användaren att ladda upp sin egen data gentemot verktygets infrastruktur. Datan går bland annat att visualisera under en given fastighet samt via kartan. Sökfunktionerna i Datscha är applicerbara på användarens egen uppladdade data.        
8.1 UppstartspaketDatscha bistår med informationsimport samt administration av behörighet/användare. I uppstartspaketet ingår en introduktionsutbildning (1 timme) per kund.Importera aktivitetsstruktur inklusive parametrar till kundens Customer Insight licens.
Administrera behörighet samt rättigheter för de registrerade användarna.
     
8.2 UtbildningI utbildning ingår:
* Datschas standard E-learningpaket
* Kunskapsportalen
* Guider
Grundläggande utbildning för hur kunden inom Customer Insight kan använda: sökfunktioner, kartan samt import av data.     
8.3 SupportDe registrerade användarna har under avtalsperioden och under gällande öppettider rätt att fritt kontakta och nyttja Datschas kundsupport.      
8.4 CSM SupportMer detaljerade frågor som ej kan lösas med hjälp av Datschas kundsupport och som kräver att Datschas CSM behöver bistå med arbete. Omfattning max fyra timmar per kund och år.För frågor och problem som är av mer avancerad karaktär och som ej kan lösas av Datschas kundsupport utan kräver hjälp av Datschas CSM.     
9. Övrig data         
 9.1 BRF-dataInformation om bostadsrättsföreningarFinansiell data samt årsredovisning i pdf-formatUC Bostadsvärdering   X
10. Övriga funktioner         
 10.1 VärderingVärdera och visualisera en eller flera fastigheters driftsnetto via en kassaflödesanalys. Möjlighet att dela din värdering via mail till annan person. Skapa dubbla kassaflöden och få ut känslighetsanalyser kring fastigheter.  XXXX
 10.2 Mobil app.Viss information i Produkten finns tillgänglig via mobil applikation.    XX
11. FootfallVisar hur människor rör sig på gator i Sverige. Visualiseras som heatmaps-polygoner.     Fetch Analytics    
11.1 Data över gångtrafik på gatunivå.Möjlighet att se den faktiska datan. Gatorna kartläggs med polygoner som är ca 10-50 meter per sektion. Varje polygon är färgad utifrån poängen för den aktuella gatans gångtrafik.Data tillgänglig från mars 2019 och den kan visualiseras månadsvis, i snitt per veckodag/helg/dygn samt del av dygnet såsom morgon, lunch, eftermiddag, kväll och natt.     

Erbjudande – nu får du tillgång till data om miljöcertifierade fastigheter

Datscha SE /

Vid teckning av ett nytt Customer Insight-avtal, innan den sista april 2021, får du nu tillgång till data om miljöcertifierade fastigheter från bland annat Green Building Council. Datan omfattar cirka 1200 byggnader i Sverige och uppdateras halvårsvis.

Med Customer Insight kan du visualisera och samköra denna data med övrig data i din Datscha-licens.

Fördelar med data från Green Building Council

  • Datan ger dig en översikt över vilka byggnader som är miljöcertifierade. En miljöcertifiering kan påverka fastighetsvärdet.
  • Miljöcertifierade byggnader kan påverka hur vissa aktörer kan komma att se på och hantera fastigheten. Genom att enkelt kunna söka ut och se byggnader som är miljöcertifierade, kan du själv ta med det i dina egna beräkningar och analyser av fastigheter och/eller bestånd.

Många kunder har under lång tid efterfrågat miljö- och energidata i Datscha. Nu är tiden inne, och vi är oerhört glada över vårt samarbete med Green Building Council. Samarbetet innebär att vi erbjuder miljö- och energidata per fastighet i Sverige.
Johan Hill, Business Developer Datscha

Erbjudande om Customer Insight och data från Datscha och Green Building Council

Erbjudandet gäller vid teckning av ett nytt Customer Insight-avtal fram till 2021-04-30.

Är du är intresserad och vill veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vid dig och berättar mer!

Johan Hill
Head of Business Development
+46 (0)705-68 99 05
johan.hill@datscha.com

Charlotte Ljungdahl
Account Manager
+46 (0)79-067 67 32
charlotte.ljungdahl@datscha.com

Breddar portföljen med ytterligare data från Croisette

Datscha SE /

Nu breddar vi tjänsten Marknadsinformation tack vare utökat samarbete med Croisette

Att vi på Datscha tillsammans med fastighetsrådgivaren Croisette nu utökar samarbetet får positiva följder för våra användare. Det utökade samarbetet innebär att data från Croisette nu blir en del av vår marknadsinformation. Ytterligare ett positivt område är att man nu i Datscha även kan få detaljrik marknadsinformation om Hallands län och Uppsalas län. Sedan tidigare erbjuder vi våra användare data kring samtliga kommuner i Stockholms län, Skånes län, Västra Götalands län från samma leverantör.

Positiva följder av samarbetet

Den utökade marknadsinformationsdatan kommer bland annat våra Platinum-användare att kunna ta del av. Våra användare som har Croisette som tillägg sedan tidigare kommer naturligtvis också få tillgång till den utökade datan.

"Vi arbetar ständigt för att våra användare ska få bästa möjliga upplevelse av Datscha. Inte nog med att data från Croisette blir något nytt för våra användare med en Platinum-licens, naturligtvis kommer även våra tidigare användare av Croisette kunna ta del av data för Hallands och Uppsalas län, säger Oscar Strauss, Head of Sales Nordics.

Oscar Strauss, Head of Sales, Nordics 

Croisette tror på att ett långsiktigt samarbete med Datscha är ett vinnande koncept som gynnar både Croisettes egna och Datschas kunder. Croisettes mål har alltid varit att underlätta och effektivisera processer. Information om fastigheter är enligt Croisette inget som bör hållas undan för egen vinning utan tvärt om spridas för att underlätta beslutsprocesser för alla parter.

"Vi är mycket glada att få utöka vårt fleråriga samarbete med Datscha. Med utökat marknadsdata på Datscha levererar vi numera marknadsdata för alla områden vi huvudsakligen finns och har kontor på. Att vår data dessutom bli en del av Datschas marknadsinformation är helt fantastiskt.Fitore Regjepaj, Head of Valuation & Analysis Croisette

Fitore Regjepaj, Head of Valuation & Analysis Croisette
Foto:Croisette

För ytterligare information kontakta:

Oscar Strauss, Head of Sales Nordics
+46 (0)708-44 30 44
 oscar.strauss@datscha.com

Håll koll på marknaden

I Datscha kan du analysera fastighetsmarknaden och modulen Marknadsinformation gör det enkelt för dig att få koll på marknaden och dess olika parametrar. I Datsch  hittar du detaljerad information om alla kommersiella fastigheter, inklusive hyresbostäder, i Sverige. 

Du kan bland annat:

  • Analysera vakanser i ett specifikt läge
  • Jämföra äldre data med nyare data som du sen kan dra dina slutsatser från
  • Visualisera marknadsinformation i en karta

Datscha summerar – framgångsrikaste rådgivarna

Datscha SE /

Vilka blev de mest framgångsrika rådgivarna under 2020?

Fredagen den 22 januari presenterar vi i samarbete med Fastighetsvärlden en summering över de mest framgångsrikaste rådgivarna under 2020.

Det kommer att publiceras ett stort antal olika listor, bland annat största köp- och säljrådgivare och listor för olika fastighetssegment. Vi håller för närvarande på att summera det allra sista. Så håll utkik!

Vid frågor kontakta

Kristina Andersson
Global Head of Research
+46 (0)70 844 30 60
kristina.andersson@datscha.com

Pressmeddelande – Turbulent 2020 stoppade inte fastighetskonsulterna

Datscha SE /

Pressmeddelande 22 januari 2021


Källa: Datscha

Turbulent 2020 stoppade inte fastighetskonsulterna

Trots pandemiutbrottet har den kommersiella fastighets-marknaden blomstrat och transaktionsvolymen uppgick till över 230 miljarder kronor fördelat på cirka 650 affärer, visar rykande färsk statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha för året 2020. 

"Marknaden har varit aktiv inom mer eller mindre alla segment och är det bästa året hittills historiskt sett till transaktionsvolym. Marknadens olika aktörer har inte fått ta det lugnt som man kunde tro när beskedet kom i februari i fjol om Coronapandemin och dess frammarsch i samhället”, säger Kristina Andersson Analyschef på Datscha.

Störst bland säljrådgivare 2020

Catella var störst bland säljrådgivare på den svenska transaktionsmarknaden 2020, tätt följt av Pangea. CBRE och Tango delar en fin tredjeplats.

Hela listan för 2020

Ladda ner hela vår lista över konsultfirmornas marknadsandelar såsom topp 20 sälj- & köprådgivare, per fastighetssegment samt störst i regionstäder. Listorna är framtagna i samarbete med Fastighetsvärlden.

Pressmeddelande – Hög transaktionsvolym på fastighetsmarknaden trots pandemin

Datscha SE /

Pressmeddelande 12 november 2020

Hög transaktionsvolym på fastighetsmarknaden trots pandemin

Transaktionsrapport för Q1 – Q3 2020

Trots pandemiutbrottet är det fortsatt högt tempo på den svenska transaktions-marknaden och intresset för fastigheter har ökat visar statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha. Under årets tre första kvartal var den totala transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter 138,5 miljarder, vilket är en ökning med två procent jämfört med rekordåret 2019.  Även intresset från utländska investerare är fortsatt starkt där bland annat amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone gjort affärer för över 5 miljarder under perioden.

Hetaste områdena för affärer

Förstaplatsen när det gäller geografiska marknader tar som vanligt Stor-Stockholm. Transaktionsvolymen uppgick till 48 miljarder under årets nio första månader, vilket dock är en minskning med 11 procent jämfört med samma period förra året.  Stor-Göteborg seglar in på en andra plats med en andel om 9,5 procent av den totala transaktionsvolymen och tätt följt av Stor-Malmö på 8 procent. Sett till Sveriges landsdelar är det Norrland som överraskar och visar på en ökning med hela 31 procent i jämfört med fjolåret, då transaktioner för närmare 8,5 miljarder genomförts.  

- En större affär är Magnolia Bostad som har sålt den första etappen av projektet Norra Kajen i Sundsvall till Heimstaden Bostad. Bygget omfattar utveckling av cirka 360 bostäder och bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 670 miljoner, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha

Dystra siffror för den finska fastighetsmarknaden

Effekterna av Corona pandemin blir allt tydligare i Finland. Dystra siffror kan avläsas tre kvartal in på året på den finska fastighetsmarknaden. Under perioden uppgick transaktionsvolymen till cirka 40 miljarder och är en minskning med 19 procent i jämfört med samma period förra året. Transaktionstempot sett till antal affärer slutade på 119 affärer och det är det lägsta noteringen de senaste sju åren. Finland har haft hårda restriktioner för att förhindra smittspridning som troligen har påverkat fastighetsmarknaden i högre grad än i Sverige, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha.

För mer information kontakta:

Kristina Andersson, Global Head of Research
+46 (0)70 844 30 60
kristina.andersson@datscha.com

Datscha inför multifaktorautentisering

Datscha SE /

Datscha inför multifaktorautentisering (MFA)

I början av december introducerar Datscha Multifaktorautentisering (MFA), en kompletterande säkerhetsåtgärd som läggs till utöver användarnamn och lösenord som krävs för att komma åt Datscha. När du loggar in på Datscha-plattformen första gången efter att MFA har införts kommer du bli ombedd att bekräfta ditt mobilnummer. Därefter kommer inloggningen ibland kompletteras med en engångskod som skickas till ditt mobilnummer.

Varför introducerar vi MFA?

MFA införs av tre viktiga skäl. Många av våra kunder laddar upp sin egen data till Datscha Customer Insight och Värderings-modulen. Ofta är denna data mycket känslig och affärskritisk. Införandet av MFA kommer att ytterligare förstärka säkerheten i systemet och öka nivån av skydd av denna data.

Datschas användarlicenser är personliga och med MFA säkerställer vi att det bara finns en användare per licens. Om ditt företag behöver ytterligare användarlicenser, vänligen kontakta din kundansvariga.

Ytterligare ett skäl till att vi introducerar MFA är att den licens vi har för fastighetsinformation från Lantmäteriet, i Sverige och Finland, kräver att vi rapporterar antalet användare som har tillgång till fastighetsdatan. MFA säkerställer att licensvillkoren överensstämmer med Lantmäteriets villkor.

Om du har några frågor kring detta får du gärna kontakta oss.

Erbjudande – tillgång till hyreskontrakt som Customer Insight-kund

Datscha SE /

Har du någon gång undrat över vilka hyror som gäller i ett specifikt område eller en specifik fastighet?
 
Då har du nu möjlighet att få svar på den frågan kring hyreskontrakt.

Från och med nu och fram till den 30 juni 2020 erbjuder Datscha alla nytecknade Customer Insight-kunder att få tillgång till cirka 8 800 hyreskontrakt. Informationen kommer från Ekonomistyrningsverket och innehåller bland annat uppgifter om adress, hyrestider, hyra, storlek på lokal samt vem som hyr lokalen och vilken lokalslag det är.

"Customer Insight ger dig möjlighet att ladda upp egen data i Datscha, du får all relevant data samlad på ett ställe. Du kan även dela den informationen med dina kollegor samt visualisera den på en karta, säger Johan Hill, Head of Business Development på Datscha.

Läs mer om Customer Insight här. Se filmen om Customer Insight på YouTube.

*Avser svenska myndigheters aktuella kontrakt. Kontrakten uppdaterades i mars 2020.
 
Är du intresserad och vill höra mer om hur du kan få tillgång till hyreskontrakt, vänligen kontakta:

bild på johan hill

Johan Hill
Head of Business Development

+46 (0)705-68 99 05
johan.hill@datscha.com

It is not longer possible to register.

Datscha Valueguard

Datscha SE /

Komplettera Datscha med Valueguard

Datscha erbjuder transaktionsinformation även för småhus och bostadsrättsförenings-lägenheter via ett samarbete med företaget Valueguard AB

I Datscha kan man välja att ha extrafunktionen "Valueguard" I sitt abonnemang. Tjänsten innefattar information om transaktioner via Lantmäteriet, Mäklarstatistik AB samt direktavtal med ett flertal andra mäklarföretag. De har alltså 100% täckning på villor samt ca 85% på lägenhetsförsäljningarna av bostadsrättsföreningar.

Till detta applicerar Valueguard sina prisindex och kan på så sätt beräkna 'Pris idag' samt 'Referenspris'.

valueguard

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX)

Det är med det så kallade HOX-indexet man räknar ut pris idag.

Det är ett kvalitetsjusterat prisindex för bostadsrätter och villor I Sverige. Varje månad publicerar Valueguard aktuella prisindex för Stockholm, Göteborg, Malmö och Sverige samt sammanvägda index för riket. Detta har utvecklats I samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Indexet distribueras av Nasdaq OMX och bygger på data levererad av bland annat Svenska Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

För att se hur indexet utvecklas för en given marknad så klickar du på "Prisutveckling" inne i verktyget. Den röda markeringen visar avgränsningen för just denna delmarknad. 

Analysera bostadsrätter- och småhuspriser

Undrar du hur nyproduktionsmarknaden ser ut kontra successionsmarknaden? Och undrar du hur det går med olika bostadsindex? Här kan du ta del av ett utbildningsmaterial om hur du kan göra dina analyser.

FLER NYHETER

Datscha Valueguard

Datscha SE /

Komplettera Datscha med Valueguard Datscha erbjuder transaktionsinformation även för…