Nu fyller vi på Datscha med ännu mer helt unik data om specialfastigheter

Datscha knäcker 800-koden och lägger klart informationspusslet för specialfastigheter i Area Plus

Specialfastigheter som vård, omsorg- och skolfastigheter är heta investeringsobjekt. Det har dock varit svårt att hitta nödvändig och viktig information om fastigheterna då det saknas taxeringsuppgifter. Därför lanserar vi Datscha Fastighet Area Plus™ som innehåller unik, av Datscha insamlad, sökbar information om specialfastigheter i 800-serien.

  • Area och yta
  • Primärt lokalslag och fördelningen mellan de olika lokalslagen
  • Fastighetstyp

Nu fyller vi på med ytterligare unik data om fastigheter med typkod 325

Nu släpper vi på med detaljerad data om fördelningen mellan ytor och lokalslag även för kommersiella fastigheter med typkod 325. Med den nya datan i Datscha Area Plus kan du i detalj se vilka ytor som finns i en specifik fastighet samt hur de fördelas mellan: Kontor, Handel (Cityhandel, Köpcentrum, Handelsplatser), Hotell och Industri (tillverkning, lager).

Det är tack vare Datschas egna, omfattande, research som den datan nu blir tillgänglig. Vi kommer att fortsätta att utveckla datan med bland annat information om fler typkoder.

Funktioner

 

specialfastigheter-datascha

Hitta specialfastigheter via kartan och sök ut t ex alla utbildningsfastigheter över 1000 kvm i Stockholm.

Med Datscha Area Plus kan du enkelt ta reda på hur fördelningen mellan de olika lokalslagen i fastigheten.

Med Datscha Area Plus får du en snabb överblick och får kunskap om unik, tidigare ej tillgänglig, information.

Andra moduler

Fastighet

Detaljerad fastighetsinformation I Datscha Fastighet söker du enkelt efter en viss fastighet via beteckning, adress eller karta....

Läs mer

Sök ägare

Datscha Ägare är verktyget för att snabbt kartlägga ägarstrukturen till en fastighet. Här kan du få information om ett bolags...

Läs mer

Transaktion

Datscha Bolagstransaktion bevakar den kommersiella transaktionsmarknaden åt dig. Vi ger dig en snabb överblick över de...

Läs mer

Framtidens arbetssätt

  • All fastighetsdata på ett ställe
  • Snabbt, enkelt, effektivt
  • Skapar fler affärsmöjligheter

Läs mer här >

framtidens arbetssätt för kommersiella fastigheter

Vill du veta mer
om Datscha?