Abonnemang

Data

Datschas samlade fastighetsdata ger dig underlag till avancerade analyser och värderingar.

Fastighet

Fastigheter

I Datscha Fastighet söker du enkelt efter en viss fastighet via beteckning, adress eller karta. Informationen omfattar bland annat storlek, typ av fastighet och taxeringsinformation.

Fastigheter utökad sökbarhet

Utöver enklare sökningar kan man söka på en mer avancerad söksida. Här kan man exempelvis söka ut alla fastigheter med typkod 325, över 10 000 kvm taxerad yta i en viss kommun.
- Via karta
- Via fastighetsägare

Fastigheter, sök via typkod och ägartyp

Fastighet Area Plus™

Med Fastighet Area Plus™ får du tillgång till unik sökbar data som area och yta, primärt lokalslag och fördelning mellan de olika lokalslagen samt fastighetstyp för fastigheter i 823/825 samt 325 -serierna. Fastighet Area Plus™ är standard i Platinum abonnemanget och går att välja som tillval för övriga (kostnad 15.000 kr/år/licens)

Tillägg: Fastighet Area Plus™

Med Fastighet Area Plus™ får du tillgång till unik sökbar data som area och yta, primärt lokalslag och fördelning mellan de olika lokalslagen samt fastighetstyp för fastigheter i 823/825 samt 325 -serien.

15 000 kr

Bostadsrättsinformation, årsredovisning

I Datscha finns finansiell data om bostadsrättsföreningar samt årsredovisningar i PDF-format. Denna tjänst erbjuds i samarbete med Ljungquist Information (LQ).

5 000 kr

FDS rapport, fastighet

I Datscha kan du ta ut FDS-rapporter, det vill säga standardrapporter med allmän fastighets-
och taxeringsinformation direkt från Lantmäteriets databaser. Detta sker i ett samarbete med InfoTrader AB.

65 kr/uttag

FDS rapport, inteckingar

I Datscha kan du ta ut FDS-rapporter, det vill säga standardrapporter med alla inteckningar direkt från Lantmäteriets databaser. Detta sker i ett samarbete med InfoTrader AB.

28 kr/uttag

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Med Datschas koncernträd kan du enkelt se fastighetsbestånden hos samtliga fastighetsägande bolag i Sverige. Du får svar på vilka fastigheter ett bolag äger, var de ligger, typkoder, postadress till fastighetsägare.

Fastighetsägare, utökad rapportering

Du får tillgång till koncernträd med antalet fastigheter och var de ligger i respektive dotterbolag.

Rapport: största fastighetsägare

I tjänsten 'Största fastighetsägare' kan du när som helst ta fram nya rapporter med fastighetsägare (ägandet i Datscha uppdateras varje natt). Välj vilken typ av rapport i avseendet 'typ av fastigheter' samt hur du vill mäta 'störst' (antal, storlek, taxeringsvärde eller antal lägenheter).

Tillägg rapport: största fastighetsägare

Du kan köpa till tjänsten 'Största fastighetsägare' vid guld-,silver- och brons-licens.

29 000 kr

Hyresgäst

Hyresgäst bas

Information om vilka hyresgäster som finns på en specifik kommersiell fastighet och möjlighet att exportera listan till Excel. Vid guld, silver eller brons kostar tillägg 9000 kr

Hyresgäst plus

Information om vilka hyresgäster som finns på en specifik kommersiell fastighet och möjlighet att exportera listan till Excel. Dessutom kan du söka efter en specifik hyresgäst och dess lokaler, hyresvärdar samt få upp alla hyresgäster i karta.

29 000 kr

Tillägg: Hyresgäst bas

Du kan lägga till hyresgäst bas vid guld-,silver- och brons-licens.

9 000 kr

Marknadsinformation

Newsec

Norra Europas största heltäckande fastighetskonsult med närvaro i Norden samt Baltikum. Har i Sverige 20 dedikerade konsulter inom Värdering & Analys, fördelade på kontor i Stockholm och Göteborg. Levererar marknadsinformation för 110 av Sveriges kommuner till Datscha.

Forum Fastighetsekonomi

Rådgivare specialiserade på fastighetsekonomi, fastighetsvärderingar, marknadsanalyser, fastighetsutveckling och rättsekonomi samt bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. 35 anställda fördelade på 9 lokalkontor. Levererar marknadsinformation för 115 kommuner till Datscha.

Cushman & Wakefield

Global fastighetskonsult som gör allt från större transaktionsuppdrag till hyresgästrådgivning och fastighetsvärderingar. Har i Sverige 20 anställda värderare fördelade på 3 lokalkontor. Levererar marknadsinformation för 43 kommuner till Datscha.

Croisette

Fastighetsrådgivare som levererar marknadsinformation för samtliga kommuner i Stockholms län, Skånes län, Västra Götalands län, Hallands län och Uppsalas län.

Tillägg: Forum Fastighetsekonomi

Du kan köpa till data från Forum Fastighetsekonomi vid guld-, silver- eller brons-licens.

25 000 kr

Tillägg: Forum Plus

Forum Plus ger dig tillgång till Forums analysrapporter om 44 kommuner, och ger dig en snabb överblick på nyckeltal och faktorer som påverkar den lokala marknaden. Forum Plus kan endast adderas i kombination med tillägget Forum Fastighetsinformation.

5 000 kr

Tillägg: Cushman & Wakefield

Du kan lägga till data från Cushman & Wakefield till din guld-, silver- eller brons-licens.

16 000 kr

Tillägg: Croisette

Du kan lägga till data från Croisette till din guld-, silver- eller bronslicens.

15 000 kr

Tillägg: Footfall

Tilläggstjänst som visualiserar hur människor rör sig på gatorna. Datan går att jämföra vid olika tider på dygnet samt hur det ser ut för olika månader.

29 000 kr

Tillägg: Kontorshyror

Tilläggstjänst som hjälper dig utforska kontorshyror för kommersiella fastigheter i storstäderna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Med datan kan du nu analysera kontorslokalernas hyresnivåer och vakanser.

40 000 kr

Ortpris

Lagfartsöverlåtelser

Lagfartsöverlåtelserna uppdateras varje natt från Lantmäteriet.

Lagfartsöverlåtelser, utökad sökfunktonalitet

Lagfartsöverlåtelserna uppdateras varje natt från Lantmäteriet. I den utökade versionen ingår sökning på typkoder

Bolagstransaktion

Datschas eget research team uppdaterar Datscha med de senaste gjorda affärerna (på nivåer över 40 miljoner SEK). Det finns även information om transaktionsvolymer, antal affärer, de största säljrådgivarna och fastighetstypsvolymer.

29 000 kr

Valueguard ortspriser på småhus och bostadsrätter

Datscha samarbetar med en av Sveriges ledande leverantörer av data och tjänster för avslutsstatistik på bostadsrätter och villor, Valueguard. Datscha tillhandahåller data om småhus som exempelvis:
fastighetsbeteckning, kommun, adress, fastighetsgräns, areal
(uppskattning via kartan)

15 000 kr

Övrig data

Utökad kartfunktionalitet

Kartan i Datscha baseras på Microsoft Bing. Förutom en vanlig kartbild kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser.

Detaljplaner

I Datscha ser du alla gällande detaljplaner som ett lager direkt i kartan. Det innebär att du snabbt och enkelt får en överblick över hur detaljplanerna ser ut i alla Sveriges kommuner.

Mobil-app

Datscha Mobile ger dig tillgång till data som du även har i analysverktyget Datscha.

Datscha Mobile

Via Datscha Mobile kommer du åt fastighetsregistret, taxering, ägarstrukturer, marknadsdata, transaktioner etc. Appen är tillgänglig i App Store samt Googles Play Store.

Värdering

Datscha Värdering förenklar värderingen samt adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, t ex automatiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen.

Värdering

Platinum: 1000 fastigheter per scenario.
Guld: 1000 fastigheter per scenario.
Silver: 500 fastigheter per scenario.
Brons: 100 fastigheter per scenario.

Värdering Lite™

Datscha Värdering Lite™ hjälper dig att snabbt och enkelt bilda dig en uppfattning om marknadsvärdet för en given fastighet.

Import av hyresgästkontrakt till scenario

Customer Insight - NEW!

Datscha Customer Insight är en helt ny tjänst som skapar nya möjligheter och insikter för dig baserat på att kombinera din egen fastighetsinformation med officiell Datscha-data.

Customer Insight - upp till 5 licenser

Customer Insight är en tjänst som skapar nya möjligheter och insikter för dig baserat på att kombinera din egen fastighetsinformation med officiell Datscha-data.

Totalpris 79 000 kr, 15 800 kronor per licens.

Customer Insight - 6 till 15 licenser

Totalpris 189 000 kr, 12 600 kronor per licens.

Customer Insight - 16 till 30 licenser

Totalpris 299 000 kr, 9 950 kronor per licens.

Customer Insight - mer än 30 licenser

Kontakta johan.hill@datscha.com eller din kundansvarige.

Vill du veta
mer om Datscha?

Fastighet

Fastigheter

Fastigheter utökad sökbarhet

Fastigheter, sök via typkod och ägartyp

Fastighet Area Plus™

Tillägg: Fastighet Area Plus™

Bostadsrättsinformation, årsredovisning

FDS rapport, fastighet

FDS rapport, inteckingar

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare, utökad rapportering

Rapport: största fastighetsägare

Tillägg rapport: största fastighetsägare

Hyresgäst

Hyresgäst bas

Hyresgäst plus

Tillägg: Hyresgäst bas

Marknadsinformation

Newsec

Forum Fastighetsekonomi

Cushman & Wakefield

Croisette

Tillägg: Forum Fastighetsekonomii

Tillägg: Forum Plus

Tillägg: Cushman & Wakefield

Tillägg: Croisette

Tillägg: Footfall

Ortpris

Lagfartsöverlåtelser

Lagfartsöverlåtelser, utökad sökfunktonalitet

Transaktion

Valueguard ortspriser på småhus och bostadsrätter

Övrig data

Utökad kartfunktionalitet

Detaljplaner

Köpcentrum SSCD

Datscha Mobile

Värdering

Värdering Lite™

Import av hyresgästkontrakt till scenario

Customer Insight - upp till 5 licenser

Customer Insight - 6 till 15 licenser

Customer Insight - 16 till 30 licenser

Customer Insight - mer än 30 licenser

Platinum

139 000 kr

Guld

97 750 SEK

Silver

69 500 SEK

Brons

59 250 SEK

15 000 kr

5 000 kr

65 kr/uttag

28 kr/uttag

29 000 kr

29 000 kr

9 000 kr

25 000 kr

5 000 kr

16 000 kr

15 000 kr

29 000 kr

29 000 kr

15 000 kr

19 995 kr

Totalpris 79 000 kr, 15 800 kronor per licens.

Totalpris 189 000 kr, 12 600 kronor per licens.

Totalpris 299 000 kr, 9 950 kronor per licens.

Kontakta johan.hill@datscha.com eller din kundansvarige.

Vill du veta mer 
om Datscha?