BOKA DEMO

Produktspecifikation 210311

Datscha SE /

Här ser du den senaste produktspecifikationen.

Produktspecifikation 21-03-11

FunktionFunktionsbeskrivningUnderfunktionÖvergripande beskrivningInnehåll / Data /FunktionKällaBronsSilverGuldPlatinum
1. FastighetMöjlighet att söka fram fastigheter utifrån olika kriterier, visualisera dem i tabellform, karta samt export av data till excelfil.        
 1.1 FastighetMöjlighet att söka information om en eller flera fastigheter. På en fastighetssida anges information såsom: fastighets id/beteckning, ägare, taxeringsinformation, karta, ägare, adressFastighetsdata för Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222. Licensavgifter för Lantmäteriets fastighetsdata och tätortskartor.LMVXXXX
 1.2 Fastighet Area Plus™Information om yta och lokalslag för specialfastigheterTypkod 823 och 825. Information om ytor och lokalslag samlas in i den mån det är möjligt.Datscha Research   X
1.3 LägenhetsinformationInformation om antal lägenheter i en bostadsfastighetYta/lägenhet, lägenhetsnummer och adress.Infotrader  XX
 1.4 FDSMöjlighet att göra fastighetsutdrag via Datscha.Info fastighet: allmän fast- och taxeringsinformation, taxeringsenheter, inteckningar.     
2. ÄgareMöjlighet att se vilka fastigheter som ägs av en specifik ägare samt möjlighet att analysera beståndet utifrån olika parametrar samt visualisera beståndet i kartan. Möjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.      
 2.1 ÄgareMöjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.Ägarinformation för fastigheter inom Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222. XXXX
 2.2 KoncernträdMöjlighet att se fastighetsbestånd hos fastighetsägande bolag.Koncernträd kopplat till fastighetsinnehav för ägarbolag och fastigheter. Ägandeformer som inkluderas, förutom fastighetsbolag/AB är ekonomiska föreningar, stiftelser och kommanditbolag.BvDXXXX
 2.3 Största FastighetsägareAnalysera vilket bolag som är den största fastighetsägaren inom ett visst lokalslag alt. i ett geografiskt område.Rapporter kring vilka som är de största fastighetsägarna utifrån olika kriterier i olika områden.    X
3. HyresgästSe vilka hyresgäster som sitter i en given fastighet samt vilka hyresgäster som sitter i ett givet geografiskt område. Möjlighet att se vart en specifik hyresgäst har sina lokaler på olika geografiska lägen.        
 3.1 Hyresgäst BasMöjlighet att se vilka företag som sitter som hyresgäster i en fastighet baserat på antal registrerade arbetsställen. Även möjlighet att se företagets organisationsnr, antal anställda/arbetsställe och SNI-kod.Bolagsnamn, organisationsnummer, SNI-kod, antal anställda/arbetsställe.    X
3.2 Hyresgäst PlusUtökade sökmöjligheter såsom att kunna se en bolagssummering på en specifik hyresgäst.Ökad möjlighet att söka ut specifika hyresgäster beroende på olika parametrar.     
4.MarknadsinformationMarknadsinformation finns att tillgå via kartan, i tabellformat samt diagram. Omfång och indelningar varierar mellan de olika leverantörerna.        
 4.1 Marknadsinformation Newsec Marknadsinformation och stadskartor för minst 110 kommun. Lokalslagstyper: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning, Historisk marknadsinformation, kommunrankning.NewsecXXXX
4.2 Marknadsinformation Cushman & Wakefield Marknadsinformation om 44 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun:Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning.Cushman & Wakefield   X
 4.3 Marknadsinformation Forum Marknadsinformation för 110 kommuner. Lokalslag: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning.Forum   X
 4.4 Marknadsinformation Forum Plus Ovanstående plus Marknadsrapporter i PDF-format.Forum    
 4.5 Marknadsinformation Croisette Marknadsinformation om 73 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning. Marknadsrapporter i PDF-format.Croisette    x
 4.6 SCBMöjlighet att få fram statistik såsom befolkningsförändring och medelinkomst från Sveriges kommuner.Statistik som visualiseras i grafer och tabeller.SCBXXXX
5. TransaktionMöjlighet att söka fram vilka fastigheter som bytt ägare. Visualiseras i tabellformat alt diagram, karta.        
 5.1 OrtsprisInformation om vilka fastigheter som byter ägare.Lagfartsöverlåtelser via Lantmäteriverket. Bland annat information om: Säljare, köpare, köpeskillingLMVXXXX
 5.2 TransaktionInformation om vilka fastigheter/fastighetsportföljer som byter ägare.Fastighetstransaktioner i bolagsform i den mån det är möjligt att samla in, bland annat information om: Köpare, säljare, rådgivare, köpeskilling, bedömt avkastningskrav.Datscha Research    
5.3 ValueguardInformation om vilka villor och brf-lägenheter som byter ägare.Genom vår partner Valueguard, tillgång till transaktionsinformation för småhus och bostadsrättslägenheter.Valueguard    
6. VärderingFunktionalitet att addera och värdera fastigheter på olika kalkylår via en kassaflödessnurra. Möjlighet att schablonvärdera fastigheter baserat på en hyresmarknadsleverantörs schablonsiffror.     x x x x
 6.1 RapporterMöjlighet att exportera ut en rapport med en värderingssammanfattning av antingen fastigheten eller portföljen. Få med kassaflödet, kontraktslista och anteckningar.     x x
 6.2 Dubbelt kassaflödeMöjlighet att visualisera två olika typer av kassaflöden kring en eller flera fastigheter.     x x
 6.3 FinansieringMöjlighet att addera ett finansieringsalternativ i form av en eller flera krediter.     x x
 6.4 AnpassningarMöjlighet att enkelt anpassa kassaflödet efter specifikt lokalslag och månad.     x x
 6.5 Import av fastigheter/kontraktMöjlighet att importera in fastigheter med startvärden eller importera in hyreskontrakt från excel.     x x
 6.6 KänslighetsanalysMöjlighet visualisera känslighetsanalyser kring en fastighet eller portfölj i antingen en rapport eller i Datscha.     x x
 6.7 Skapa egen fastighetMöjlighet att skapa egna fastigheter och skapa kassaflöden kring dessa fastigheter.     x x
7. KartorAnalysera all data i Datscha via funktioner/lager i kartan såsom bland annat: typ av Fastighet; Ägare; genomförda Transaktioner; Hyresnivåer        
 7.1 KartorEn generell kartbild där data och funktioner från diverse övriga moduler och datakällor kan visualiseras, sökas efter och analyseras.Karta, flygfoto, utsiktsbild, drönarbild. Möjlighet att analysera kartan utifrån bland annat: ägartyp, lokalslagstyp, upplåtelseform.Bing, LMV, FastoutXXXX
 7.2 FastighetsgränserMöjlighet att se fastighetsgränserna kring en eller flera fastigheter.FastighetsgränserMetria  XX
 7.3 DetaljplanerMöjlighet att se detaljplaner i kartan.Information om detaljplaner. Parametrar såsom: fastigheter som berörs utav detaljplanen, planbeteckning, plannamn.Metria  XX
8. Customer InsightEn funktion som tillåter användaren att ladda upp sin egen data gentemot verktygets infrastruktur. Datan går bland annat att visualisera under en given fastighet samt via kartan. Sökfunktionerna i Datscha är applicerbara på användarens egen uppladdade data.        
8.1 UppstartspaketDatscha bistår med informationsimport samt administration av behörighet/användare. I uppstartspaketet ingår en introduktionsutbildning (1 timme) per kund.Importera aktivitetsstruktur inklusive parametrar till kundens Customer Insight licens.
Administrera behörighet samt rättigheter för de registrerade användarna.
     
8.2 UtbildningI utbildning ingår:
* Datschas standard E-learningpaket
* Kunskapsportalen
* Guider
Grundläggande utbildning för hur kunden inom Customer Insight kan använda: sökfunktioner, kartan samt import av data.     
8.3 SupportDe registrerade användarna har under avtalsperioden och under gällande öppettider rätt att fritt kontakta och nyttja Datschas kundsupport.      
8.4 CSM SupportMer detaljerade frågor som ej kan lösas med hjälp av Datschas kundsupport och som kräver att Datschas CSM behöver bistå med arbete. Omfattning max fyra timmar per kund och år.För frågor och problem som är av mer avancerad karaktär och som ej kan lösas av Datschas kundsupport utan kräver hjälp av Datschas CSM.     
9. Övrig data         
 9.1 BRF-dataInformation om bostadsrättsföreningarFinansiell data samt årsredovisning i pdf-formatUC Bostadsvärdering   X
10. Övriga funktioner         
 10.1 VärderingVärdera och visualisera en eller flera fastigheters driftsnetto via en kassaflödesanalys. Möjlighet att dela din värdering via mail till annan person. Skapa dubbla kassaflöden och få ut känslighetsanalyser kring fastigheter.  XXXX
 10.2 Mobil app.Viss information i Produkten finns tillgänglig via mobil applikation.    XX
11. FootfallVisar hur människor rör sig på gator i Sverige. Visualiseras som heatmaps-polygoner.     Fetch Analytics    
11.1 Data över gångtrafik på gatunivå.Möjlighet att se den faktiska datan. Gatorna kartläggs med polygoner som är ca 10-50 meter per sektion. Varje polygon är färgad utifrån poängen för den aktuella gatans gångtrafik.Data tillgänglig från mars 2019 och den kan visualiseras månadsvis, i snitt per veckodag/helg/dygn samt del av dygnet såsom morgon, lunch, eftermiddag, kväll och natt.     

FLER NYHETER

Datscha Valueguard

Datscha SE /

Komplettera Datscha med Valueguard Datscha erbjuder transaktionsinformation även för…