BOKA DEMO

Datscha inför multifaktorautentisering

Datscha SE /

Datscha inför multifaktorautentisering (MFA)

I början av december introducerar Datscha Multifaktorautentisering (MFA), en kompletterande säkerhetsåtgärd som läggs till utöver användarnamn och lösenord som krävs för att komma åt Datscha. När du loggar in på Datscha-plattformen första gången efter att MFA har införts kommer du bli ombedd att bekräfta ditt mobilnummer. Därefter kommer inloggningen ibland kompletteras med en engångskod som skickas till ditt mobilnummer.

Varför introducerar vi MFA?

MFA införs av tre viktiga skäl. Många av våra kunder laddar upp sin egen data till Datscha Customer Insight och Värderings-modulen. Ofta är denna data mycket känslig och affärskritisk. Införandet av MFA kommer att ytterligare förstärka säkerheten i systemet och öka nivån av skydd av denna data.

Datschas användarlicenser är personliga och med MFA säkerställer vi att det bara finns en användare per licens. Om ditt företag behöver ytterligare användarlicenser, vänligen kontakta din kundansvariga.

Ytterligare ett skäl till att vi introducerar MFA är att den licens vi har för fastighetsinformation från Lantmäteriet, i Sverige och Finland, kräver att vi rapporterar antalet användare som har tillgång till fastighetsdatan. MFA säkerställer att licensvillkoren överensstämmer med Lantmäteriets villkor.

Om du har några frågor kring detta får du gärna kontakta oss.

FLER NYHETER

Datscha Valueguard

Datscha SE /

Komplettera Datscha med Valueguard Datscha erbjuder transaktionsinformation även för…