Detaljerad fastighetsdata för analys och värdering - med unik lokal- och ytdata!

Läs mer här >Boka demo

Aktuellt

Visste Du att?

Kuriosa

97

97 % av kunderna rekommenderar oss

25

Det finns 25 miljoner fastigheter i Datscha

Datscha Mobile

Datscha mobile

Fastighetsregistret i din ficka

  • Vem äger fastigheten du står framför?
  • Hur länge har fastigheten ägts av nuvarande ägare?
  • Vilka är hyresgästerna i fastigheten?

Hitta nya affärsmöjligheter genom att kolla upp fastighetens hyresgäster, antal anställda som finns i fastigheten samt vilken bransch hyresgästen verkar i. Du kan även utforska jämförbara transaktioner där du står.

Appen Datscha Mobile finns tillgänglig i App Store och Google Play för användare med Guld- eller Platinum-licens.

Läs mer om Datscha Mobile

Kunder om Datscha

customer testimonial Danske bank

«Customer Insight hjälper oss på Danske Bank att utföra snabba analyser av mycket data! Vi lägger enkelt in information om våra värderingar samt externa värderingar som vi fått nys om. Det är toppen att kunna söka på aktuell jämförelsedata, exempelvis värderingar inom ett specifikt område som har en Yield på X% och en Marknadshyra på minst Y kr/kvm.»

DAVID WESTERLING STOCKENSTRAND
Head of Property Valuation Sweden Danske Bank

«Vi på Tenant & Partner använder oss dagligen av Datscha i vårt arbete. Customer Insight hjälper oss att samköra och jämföra vår egen information med Datschas. Vi kan visualisera vår information på en karta, dela den internt och komplettera med Datschas information. Det möjliggör snabbare och skarpare analyser vilket effektiviserar vardagen för oss och våra kunder.»

JULIA HEDENSTRÖM OCH ANNA ENGBLOM
Tenant & Partner

Niclas Sundgren Liljewall arkitekter

«I tidiga skeden utvecklar vi projektmöjligheter tillsammans med våra kunder. I arbetsprocessen stärker vi våra analyser genom att använda Datscha.
Verktyget ger oss möjligheten att förstå våra kunders förutsättningar på marknaden och genom detta kan vi träffa mer rätt i våra förslag.»

NICLAS SUNDGREN
VD Liljewall arkitekter 

Balco använder Datscha och har bokat en demo

«Vi använder Datscha för att proaktivt arbeta med våra kunders bestånd och för att hitta information om flerbostadshus genom fastighetssök. Via scenario-funktionen får vi en tydlig bild av effekterna av en investering som vi enkelt med hjälp av grafer och rapporter kan presentera för kunderna.»

STEPHAN PALMGREN
Affärsområdeschef Balco AB

johan wejdemark har bokat en demo av Datscha

«Genom Datscha säkerställer vi som branschorganisation och ledande förvaltare att vi har korrekt samt aktuell data. Datscha Insight ger oss möjligheten att kombinera egen information med ’Datscha-data’, det resulterar i att vi tar strategisk höjd i utvecklingen av vår kunds affär.»

JOHAN WEJDMARK
Utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm

Forum Fastighetsekonomis logga visar att de har bokat en demo av Datscha

«Vi använder Datscha Insight sedan flera år och ser tack vare det tydlig information bland annat direkt i kartan. GIS-funktionen använder vi även för att öka kunskap inom företaget och funktionen gör att det blir enkelt för oss. Fördelen med att använda Datscha Insight är att vi kan föra in vår egen information i systemet så den också blir sökbar.»

MAGNUS STENBACK
VD Forum Fastighetsekonomi AB

IDA GABRE BRÅNBY OCH IDA WESTGREN arbetar med Datscha och ar bokat en demo

«I Datscha hittar vi en mängd information om fastighetsägares innehav, värderingar, marknadsinformation, fördelning mellan byggnadsvärde och markvärde etc. Att vi får fram informationen direkt sparar oss oerhört mycket tid vilket gör att vi får snabba leveranser till våra kunder.»

IDA GABRE BRÅNBY OCH IDA WESTGREN
Skattejurister och ägare av AXI Property Tax

ULRIKA LINDMARK har bokat en demo av Datscha

«Datscha för mig är ett informationsverktyg där man snabbt och smidigt kan strukturera och hämta information om fastigheter samt även värdera dem. Jag rekommenderar Datscha för alla som jobbar med fastigheter»

ULRIKA LINDMARK
Head of Valuation and Strategic Advice, Newsec

bild på ALF E JOHANSSON som arbetar på rerec och har bokat demo Datscha

«Datscha har underlättat vårt värderingsarbete. Grundläggande information om areor, hyror, drift och underhåll, risker och vakanser samt direktavkastning finns tillgängligt och som justeras utifrån erhållet underlag och utifrån resultat från besiktning»

ALF E JOHANSSON
Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, MRICS, REREC AB

Några av våra tusentals kunder

Vill du veta mer 
om Datscha?