BOKA DEMO

SKAPA NYA
AFFÄRSMÖJLIGHETER PÅ
FASTIGHETSMARKNADEN!

NYHETER: MSCI FÖRVÄRVAR REAL CAPITAL ANALYTICS

LEDANDE LEVERANTÖR AV TJÄNSTER FÖR INFORMATION OCH ANALYS AV DEN KOMMERSIELLA FASTIGHETSMARKNADEN

Datscha har sedan 1996 varit en ledande leverantör av data rörande den kommersiella fastighetsmarknaden. Med kontor i Sverige, Finland och Storbritannien tillhandahåller Datschas unika plattform omfattande och strukturerad data på en aggregerad nivå. Detta möjliggör för analyser och insikter rörande bland annat transaktioner, ägare, hyresgäster, hyresnivåer, fotgängares rörelsemönster och mycket mer.

Datschas prisbelönta plattform är känd för sina unika webbaserade tjänster. Dessa inkluderar information och analys av kommersiella fastigheter, hyresnivåer, ägare samt möjligheten att simulera marknadsvärden.

Datscha förvärvades av MSCI 2021, och erbjuder marknadsledande information inom kommersiell fastigheter.

ÖKA FÖRSÄLJNINGEN MED OPTIMERAD DATAINSAMLING

Tillsammans med RCA, är Datscha en erkänd aktör som erbjuder optimerad datainsamling från pålitliga privata och offentliga källor.

Vår datainsamling har utvecklats noggrant av våra högt kvalificerade medarbetare som säkerställer kvaliteten och ökar träffsäkerheten i samtliga produktmoduler. Genom en fördjupad datainsamling med fokus på kommersiella fastighetstransaktioner, ägare, överlåtelseform, marknadsinformation, tillgångsslag och användning, hyresdata, detaljplaner, byggprojekt, fotgängares rörelsemönster med mera, är Datscha en erkänd aktör för kommersiell fastighetsinformation.

Alla moduler har noggrant utformats för att ge användaren den bästa upplevelsen genom vår lättanvända och banbrytande plattform.

Med datainsamling på över 32 miljoner fastigheter har Datscha skapat möjligheten till effektivisering och tidsbesparing, så att du kan fokusera på att vara bäst på det du gör.


TJÄNSTER

Datscha är en webbaserad lösning som ger dig snabb och enkel tillgång till högkvalitativ data för alla registrerade kommersiella fastigheter. Vår plattform ger dig möjlighet att söka ut all nödvändig information som du behöver på ett och samma ställe, vilket sparar timmar eller till och med dagar i datainsamling och analys.

FASTIGHETER

Datscha Fastighet med detaljerad information om kommersiella fastigheter
Identifiera kommersiella fastigheter i Datscha. Sök upp en specifik fastighet med hjälp av dess beteckning eller utifrån bara adress eller karta. Du kan även göra fastighetssökning efter en viss typ av fastighet. Informationen du får fram omfattar bland annat den kommersiella fastighetens storlek, typ av fastighet och adress samt taxeringsinformation. Datan kan jämföras med våra övriga moduler.

Hög täckningsgrad av kommersiella fastigheter
Datscha tillhandahåller detaljerad information om ca 370 000 kommersiella fastigheter i Sverige, inklusive bostadshyreshus, som du kan analysera och jämföra. Möjligheten att filtrera efter geografiska och fastighetsspecifika parametrar gör Datscha till ett kraftfullt verktyg där du enkelt kan söka information om kommersiella fastigheter.

Kommersiella fastigheter som är hyreshusenheter med kontors- och affärslokaler. Tack vare Datschas egen analysavdelning har vi nu även fått fram ytterligare unik detaljerad information om fastigheter med typkod 325. Du kan nu bland annat få fram information om fördelningen mellan olika lokalslag och ytor, öka precisionen i dina analyser och fastighetsvärderingar.

Datscha Fastighet Area Plus™ innehåller en unik och sökbar information om specialfastigheter i 800-serien som har insamlats av Datscha.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
CUSTOMER INSIGHT

Skräddarsy din Datscha licens – och gör din data digital (sökbar, visuell och internt delbar)

Customer Insight ger er som kund möjligheten att anpassa er Datschaupplevelse. Med Customer Insight kan ni ladda upp den data du vill se i Datscha och på så sätt göra den sökbar och visuell i karta. Detta möjliggör att du kan jämföra och samköra datan med den officiella Datscha datan.

Genom att ladda upp egen data i Datscha, möjliggör ni nya kraftigare analyser, insikter och affärsmöjligheter. Dessutom så finns all information sparad på ett ställe vilket effektiviserar arbetet och ökar synergier internt inom bolaget.

Det är enkelt att dela datan internt och det går genom olika licenser och behörigheter att styra vilka inom er organisation som ska få åtkomst till datan.

Läs mer.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
BYGGPROJEKT

Sök ut och visualisera detaljerad information om byggprojekt över hela Sverige.

Sök och visualisera
Genom modulen Byggprojekt kan du söka ut byggprojekt med hjälp av projektets olika attribut såsom startdatum, byggnadskategori och antal lägenheter. Exportera datan och använd den i presentationer eller visualisera de olika projekten på en karta, tillsammans med annan data i Datscha.

Fastighetskopplingar
Då projekten är knutna till fastigheter kan du alltid gå vidare och läsa mer om fastigheterna som är berörda av ett projekt eller söka ut fastigheter där det pågår ett byggprojekt.

Detaljsida
På byggprojektets detaljsida får du en överblick av projektet och de fastigheter som är berörda. Genom att klicka på byggprojektets olika uppdateringspunkter kan du snabbt skapa dig en uppfattning om projektets tidslinje och vad som har förändrats.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
TRANSAKTION

Missar du 80% av alla fastighetsaffärer?
Datscha Bolagstransaktion bevakar den kommersiella transaktionsmarknaden åt dig.

Vi ger dig en snabb överblick över de senaste fastighetstransaktionerna med information om fastighet, köpare, säljare och pris. Mer än 80 procent av alla fastighetsaffärer, sett till volym, på den svenska fastighetsmarknaden sker genom bolagsförsäljning istället för klassisk lagfartsändring.

Det innebär att alla dessa transaktioner saknas i de vanliga “ortsprissystemen”. Med Datscha Bolagstransaktion missar du inga affärer!

I vår transaktionsmodul hittar du data om lagfarna köp från 1997, bolagstransaktioner från 2013 samt fullständig prisstatistik för lägenhets- och villa-försäljningar.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
ÄGARE

Snabb överblick på en ägare
Datscha Ägare ger dig snabbt en kartläggning av ägarstrukturen till en fastighet. Du får information om bolagets fastighetsbestånd och koncernstruktur på bara några sekunder. Du kan prospektera och göra marknadsanalyser bättre tack vare att du får tillgång till all betydelsefull information i Datscha Ägare.

Detaljerat ägande.
Datscha Ägare visar en fastighets ägare, den yttersta ägaren, komplett koncernstruktur och alla fastigheter som den aktuella organisationen äger. Datscha visar dig tydligt hur ägarskapet ser ut och hur bolagets ägande fördelar sig nedbrutet på ort och fastighetstyp.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
HYRESGÄST

Kartlägg hyresgäster snabbt och enkelt
Med Datscha Hyresgäst prospekterar du snabbt hyresgäster i alla kommersiella fastigheter.

Med hjälp av ett antal parametrar söker du fram information om en specifik hyresgäst, alternativt söker fram hyresgäster genom parametrarna storlek (antal anställda) eller bransch.

Sökresultat i Datscha Hyresgäst

Sök fram resultat i en lista på hyresgästens namn, fastighetsägarens namn eller bransch (SNI-kod). Resultatet visas snabbt och överskådligt i en karta.Exempel på sökningar du kan göra i Datscha Hyresgäst är per fastighet, per fastighetsägare eller via en karta. Önskar du mer data, gör du en summering över en hyresgäst och får då fram t ex antal lokaler som hyrs fördelat per kommun och koncernträd för hyresgästens lokaler.

Datscha Hyresgäst avser endast kommersiella fastigheter.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
MARKNADSINFORMATION

Hitta marknadsinformation direkt
Datscha gör det enkelt för dig att få koll på marknaden och dess olika parametrar. Marknadsinformation innehåller detaljerad information om alla kommersiella fastigheter, inklusive hyresbostäder, i Sverige. Nu kan du enkelt få svar på t.ex. vad den genomsnittliga kontorshyran är i Karlskrona eller vilken direktavkastning som gäller för bostäder i B-läge.

Relevant marknadsinformation
Att få fram relevant och bra marknadsinformation har traditionellt varit en svår uppgift. Datscha har gjort det enkelt genom att ge åtkomst till denna information från marknadens ledande fastighetskonsultfirmor som Newsec, Cushman & Wakefield och Croisette samt Forum Fastighetsekonomi.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
KONTORSHYROR

Analysera kontorsmarknaden
I storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala insamlas en mängd data kring de kommersiella fastigheter som finns. Informationen är aggregerad och underlättar en analys av kontorshyror på ett överskådligt sätt direkt i Datscha. Datan kan ge dig en större insikt över kontorsmarknaden och fungera som beslutsunderlag för uthyrning, förvaltning och företagsledning.

Djupare analyser av kontorslokaler i modulen Kontorshyror.
Datschas modul Kontorshyror håller dig uppdaterad kring hyresnivåer och utgående avtal utifrån kartläggningar och analyser. Tack vare datan får du en skärpa utan motstycke i din analys kring kontorslokaler, till och med ända ner på fastighetsnivå. Hyresnivåer, löptider och kommande utbud är sånt du kan visualisera i modulen Kontorshyror.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
VÄRDERING

Snabbare analys- och fastighetsvärdering
Datscha Värdering är verktyget som kan beräkna marknadsvärdet på en eller flera fastigheter, dvs göra fastighetsvärdering. Vi har byggt en modul där du kan fokusera på de värdebärande parametrarna istället för att bygga avancerade formler i en kalkylmodell.

Datscha Värdering förenklar fastighetsvärderingen samt lägger till funktioner som inte går att utföra i Excel, t ex automatiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på en karta.

Samordnad fastighetsvärdering
I Datscha har du alla möjligheter att samordna er fastighetsvärdering med en fastighetskonsult. För mer information om samordnad fastighetsvärdering kontakta vår säljchef Oscar Strauss.

Läs mer.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
RÖRELSEMÖNSTER

Rörelsemönster: Visualiserar människors rörelse på våra gator
Nu kan du se hur fastighetsläget passar för verksamheten. I Datscha kan du via Footfall se exakt hur fotgängarna rör sig på gatorna. Det kan till exempel hjälpa dig att få fram ett A-läge för en affärsfastighet, ta fram data för ett beslut kring om du ska satsa på kontor eller café på markplan i din nyproduktion, eller för att underlätta beslut vid en hyresförhandling.

Du kan även jämföra och se hur människor går på olika gator vid olika tidpunkter på dygnet eller på olika delar av året, det vill säga hur fotgängarna förflyttar sig.

Datan i Footfall är baserad på information från GPS-enheter i kombination med Artificiell Intelligens (AI). Detta underlättar att finna nya attraktiva affärsmöjligheter oavsett om du arbetar med fastighetsutveckling, är fastighetsinvesterare, uthyrare, ägare eller etablerare. Du kan även kombinera data från Footfall med modulerna Datscha Ägare, Hyresgäst eller Transaktion.

Jämför rörelsemönstret för årets fotgängare med förra årets
Med Footfall kan du se hur fotgängarna rörde sig vid samma område föregående år. Skapa dig en uppfattning om hur människotrafiken ser ut under olika delar av året.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
DATAINSAMLING

Datainsamling åt dig
Vi investerar stora summor i datainsamling om fastigheter och i vårt interna analysteam. Vi samlar in data från marknadens ledande informationsleverantörer, till exempel Lantmäteriet, Metria, Cushman & Wakefield, Newsec och Croisette. Samarbeten och partnerskap är strategiskt viktiga för oss i vår strävan och vision om en transparent fastighetsmarknad.

Datainsamling för information på ett och samma ställe
Vi gör data om fastigheter tillgängliga för dig efter att ha strukturerat, matchat, aggregerat och tillgängliggjort dem via vårt intuitiva och prisbelönta gränssnitt. Som ett resultat av detta hittar du snabbt och enkelt allt du söker i en och samma tjänst.

Kombinera dina data med våra data
Du kan ladda upp dina egna data i Datscha och därigenom möjliggöra nya analyser, insikter och affärsmöjligheter via tjänsten Customer Insight.

Vi ser till att Datscha alltid är uppdaterad med högkvalitativ och ständigt aktuell data.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA

ANVÄNDARE

Oavsett vilken bransch du är verksam inom låter Datscha dig spara värdefull tid på att inhämta all nödvändig information via en enda plattform. Spendera i stället din tid på att hitta nya affärsmöjligheter.

FÖR KONSULTER

Datscha ger dig högre effektivitet och hjälper dig att skapa fler affärer. Arbetar ni med uthyrning och vill snabbt få en överblick över alla hyresgäster I ett visst område samt göra utskick? Eller vill ni snabbt ta fram vilka potentiella fastighetsinvesterare som finns I en kommun eller varför inte göra en områdesanalys över fastighetsmarknaden? Allt detta kan ni göra effektivt och enkelt genom Datschas prisbelönta användargränssnitt.

Visualisera dina transaktioner och värderingar

Datscha Customer Insight underlättar för dig, som konsult, att vinna nya uppdrag genom att visa upp din lokalkännedom tack vare att du kan visualisera var du gjort transaktioner och/eller värderingar.

KUNDNYTTA
- Få en unik inblick i Sveriges transaktions-marknad. Datscha tillhandahåller data om bolagsöverlåtelser samt lagfarna köp.
- Öka din konkurrenskraft, förbättra dina beslutsunderlag och skapa och jämför nyckeltal på en övergripande nivå.
- Hitta fastighetsägare och fastigheter via bolag, beteckning, adress eller karta.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
FÖR FASTIGHETSÄGARE & INVESTERARE

Datscha underlättar för dig som är fastighetsägare eller investerare. Hitta potentiella fastigheter som matchar era kriterier på mindre än fem klick och få reda på vem som äger fastigheten samt hur mycket den är värd idag med hjälp utav marknadsinformation från fyra konsulthus. Med hjälp utav Datschas unika transaktionsdatabas får du tillgång till bolagstransaktioner och lagfartsöverlåtelser sedan 1996. Allt kopplat i marknadens ledande användargränssnitt.

Skapa bättre analyser med Datscha Customer Insight
Med Customer Insight får du som fastighetsägare möjlighet att samla all data på ett ställe, som du sedan kan dela med dina kollegor, vilket innebär bättre och snabbare analyser.

KUNDNYTTA
- Hitta fastigheter, fastighetsägare och potentiella affärer, snabbt och enkelt!
- Visualisera en fastighetsportfölj och beräkna marknadsvärdet enkelt.
- Hitta relevanta transaktioner för nyförvärv och värdering.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
FÖR BANKER

Med Datscha kan du
- Göra kassaflödesmodelleringar och analysera intjäningsförmåga och räntetålighet på ett enkelt sätt
- Snabbt beräkna marknadsvärdet på panter och fatta bättre, säkrare beslut
- Du får all data du behöver för högkvalitativa analyser i ett användarvänligt och enkelt format samlat på ett ställe
- Enkelt hitta all information som behövs för att framgångsrikt hantera din fastighetsportfölj
- Få en snabb överblick över dina kunders och prospekts fastighetsinnehav

All data på ett ställe
Datscha Customer Insight ger dig som arbetar på bank tillgång till hela er organisations fastighetsrelaterade data, som i kombination med Datschas data underlättar din dialog med kunden.

KUNDNYTTA
- Genom att få tillgång till marknadsdata kan du enklare jämföra din egen data för ha bra underlag till kreditbeslut.
- Spara mycket tid i Datscha genom att få mycket av informationen automatiskt inläst i Datschas värderingssnurra.
- Ta fram rapporter med finansiering, känslighetsanalys och nyckeltal som underlag till krediter, baserat på din värdering

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA
ÖVRIGA FASTIGHETSPROFFS

All information om kommersiella fastigheter på ett ställe. Inom 2 minuter kan du ta fram en prospektlista för obebyggd mark, se vilka detaljplaner som omfattar området för att sedan jämföra likvärdiga transaktioner från råmark till färdiga bostadsrättsprojekt.

Eller vill ni hellre utveckla en befintlig fastighetsaffär så kan ni beräkna ett potentiellt värde för fastigheten via värderingsfunktioner.

KUNDNYTTA
- Lagerfunktionen ger dig en överblick över vilka fastigheter som är bostadsrätter respektive hyresrätter.
- Datscha förenklar värderingen, adderar funktioner som inte går att utföra i Excel och beräknar snabbt marknadsvärdet.
- Få alla Sveriges detaljplaner på en karta.

LÄR DIG MER DÖLJDÖLJ eller SKROLLA

Datscha Valueguard

Datscha SE /

Komplettera Datscha med Valueguard Datscha erbjuder transaktionsinformation även för…

KUNDER HOS OSS

KUNDRECENSIONER

«Customer Insight hjälper oss på Danske Bank att utföra snabba analyser av mycket data! Vi lägger enkelt in information om våra värderingar samt externa värderingar som vi fått nys om. Det är toppen att kunna söka på aktuell jämförelsedata, exempelvis värderingar inom ett specifikt område som har en Yield på X% och en Marknadshyra på minst Y kr/kvm.»

DAVID WESTERLING STOCKENSTRAND,

Head of Property Valuation Sweden

Danske Bank

«Vi på Tenant & Partner använder oss dagligen av Datscha i vårt arbete. Customer Insight hjälper oss att samköra och jämföra vår egen information med Datschas. Vi kan visualisera vår information på en karta, dela den internt och komplettera med Datschas information. Det möjliggör snabbare och skarpare analyser vilket effektiviserar vardagen för oss och våra kunder.»

THERESE WIDIN OCH ANNA ENGBLOM,

Tenant & Partner

«I tidiga skeden utvecklar vi projektmöjligheter tillsammans med våra kunder. I arbetsprocessen stärker vi våra analyser genom att använda Datscha.
Verktyget ger oss möjligheten att förstå våra kunders förutsättningar på marknaden och genom detta kan vi träffa mer rätt i våra förslag.»

VD Liljewall arkitekter

NICLAS SUNDGREN,

VD Liljewall arkitekter

«Vi använder Datscha för att proaktivt arbeta med våra kunders bestånd och för att hitta information om flerbostadshus genom fastighetssök. Via scenario-funktionen får vi en tydlig bild av effekterna av en investering som vi enkelt med hjälp av grafer och rapporter kan presentera för kunderna.»

STEPHAN PALMGREN,

Affärsområdeschef Balco AB

«Genom Datscha säkerställer vi som branschorganisation och ledande förvaltare att vi har korrekt samt aktuell data. Datscha Insight ger oss möjligheten att kombinera egen information med ’Datscha-data’, det resulterar i att vi tar strategisk höjd i utvecklingen av vår kunds affär.»

JOHAN WEJDMARK,

Utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm

«Vi använder Datscha Insight sedan flera år och ser tack vare det tydlig information bland annat direkt i kartan. GIS-funktionen använder vi även för att öka kunskap inom företaget och funktionen gör att det blir enkelt för oss. Fördelen med att använda Datscha Insight är att vi kan föra in vår egen information i systemet så den också blir sökbar.»

MAGNUS STENBACK,

VD Forum Fastighetsekonomi AB

«I Datscha hittar vi en mängd information om fastighetsägares innehav, värderingar, marknadsinformation, fördelning mellan byggnadsvärde och markvärde etc. Att vi får fram informationen direkt sparar oss oerhört mycket tid vilket gör att vi får snabba leveranser till våra kunder.»

IDA GABRE BRÅNBY OCH IDA WESTGREN,

Skattejurister och ägare av AXI Property Tax

«Datscha för mig är ett informationsverktyg där man snabbt och smidigt kan strukturera och hämta information om fastigheter samt även värdera dem. Jag rekommenderar Datscha för alla som jobbar med fastigheter»

ULRIKA LINDMARK,

Head of Valuation and Strategic Advice, Newsec

«Datscha har underlättat vårt värderingsarbete. Grundläggande information om areor, hyror, drift och underhåll, risker och vakanser samt direktavkastning finns tillgängligt och som justeras utifrån erhållet underlag och utifrån resultat från besiktning»

ALF E JOHANSSON,

Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, MRICS, REREC AB