Värdering

Verktyget för snabbare värdering och analys

Datscha Värdering är verktyg för att beräkna marknadsvärdet för en eller flera fastigheter.

Baserat på den klassiska kassaflödesteorin har vi byggt ett verktyg i vilket du kan fokusera på parametrarna istället för att lära dig bygga in avancerade formler i en kalkylmodell. I verktyget kan du sedan enkelt justera olika värden.

Proceduren kan upprepas flera gånger och allt eftersom du förändrar förutsättning som vakans, drift och underhåll, vidarefakturering av fastighetsskatten, anpassningar, restvärdeårets driftnetto, kalkylräntan o s v. I nästa steg kan du autogenerera grafer, kassaflödet och rapporter. Det är digitalt delningsbart och underlättar ditt arbete.

Datscha Värdering förenklar värderingen samt adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, t ex automtiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på karta.

 

Värdering Lite™ för dig som snabbt och enkelt vill värdera en fastighet.

Datscha Värdering Lite™ är ny värderingsfunktion som hjälper dig att snabbt och enkelt bilda dig en uppfattning om marknadsvärdet för en given fastighet.

Datscha Värdering Lite

Vi har utgått från vår avancerade värderingsmodul när vi skapade en förenklad version av värdering som baseras på en kombination av ett antal fasta antaganden och parametrar som du kan anpassa efter dina förutsättningar

I Datscha Värdering Lite™ kan du ändra och anpassa följade parametrar per lokalslag:

 • Area
 • Hyra
 • Vakansgrad
 • Driftkostnad
 • Underhållskostnad
 • Avkastningskrav

De fasta antaganden som ligger till grund för Datscha Värdering Lite™ är:

 • Kalkylperioden är 5 år
 • Inflationen är 2% per år
 • Utveckling av intäkter och kostnader är 2% per år
 • Tomträttsavgäld tas med i beräkningen utifrån de uppgifter som finns hos Lantmäteriet
 • Dämpning av fastighetsskatt/fastighetsavgift för bostäder tas i beaktning under kalkylperioden. Men restvärdesåret beräknas utan dämpning

Du hittar den nya funktionen under fliken ”Värdering” på fastighetsinformationssidan.

Boka Demo