Småhus

Småhus & lägenhetsinformation

Datscha Småhus med fastighetsinformation och ortspris för småhus och fritidshus innebär att användarna bland annat kan se tomtareal, fastighetsgränser och fastighetsbeteckning direkt i kartbilden. Användarna kan dessutom enkelt och effektivt att följa prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter på en lokal marknad.

Ortsprisinformationen levereras i samarbete med en av Sveriges ledande leverantörer av bostadsinformation, Valueguard.

Kunskapsportalen: Datscha Småhus