ARBETAR DU MED FASTIGHETSKONSULTER -
SAMORDNA VÄRDERINGEN

I Datscha har du alla möjligheter att samordna värderingen med er fastighetskonsult. Vår tjänst är utvecklad för samarbete, gemensamma och effektiva fastighetsanalyser.

Rekomenderad värderare
Vi samarbetar med flera av de bästa fastighetskonsulter på den svenska marknaden. Samarbeten och partnerskap som gör att båda sidor utvecklas i sina respektive roller. 

Söker du hjälp med värdering rekommenderar vi nedan omnämnda värderingskonsulter, våra partners.

För mer information om samordnad värdering, kontakta vår säljchef, Anna Ferreira Gomes

____________________________________________________________________________________________________________________

PARTNERS SAMORDNAD VÄRDERING

Valuation of Properties

Valuation of Properties verksamhetsområde är värdebedömning av industri- och hyresfastigheter samt fastighetsekonomisk analys och rådgivning.

KontaktaLena Viklund, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna på 070-890 40 78 eller Alf E Johansson, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, MRICS. Candidate MAI, Appraisal Institute på 0709-946150 alternativt 08-559 24 180, www.valuationofproperties.com

CBRE

CBRE är världens största företag inom fastighetsrådgivning med över 70 000 anställda och över 400 kontor i över 50 länder. I Sverige har CBRE kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi är ca 140 anställda. Vi har ett starkt team av auktoriserade värderare (Samhällsbyggarna och MRICS) som värderar fastigheter på uppdrag av bland annat svenska och internationella banker, fastighetsägare och investerare. CBRE har helägda kontor i samtliga nordiska länder och projektleder ofta uppdragen från Sverige.

Kontakta: Alexander Vintermist, Director, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, MRICS. Tel 0733-49 87 38 alternativt Daniel Holmkvist, Director, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna. Tel: 0709-79 27 71. www.cbre.se

FORUM

Forum Fastighetsekonomi är ett av Sveriges största fastighetskonsultföretag inom värdering och marknadsanalys. Våra ca trettio fastighetsvärderare är högskoleutbildade, auktoriserade och har gedigen erfarenhet. Vi värderar samtliga kategorier av fastigheter över hela landet, exempelvis flerbostadshus, kommersiella fastigheter, industrier, specialfastigheter och lantbruk. Våra uppdragsgivare utgörs av allt från stora fastighetsbolag och institutionella placerare till privatpersoner. Vi finns på åtta kontor i landet, med huvudkontor i Stockholm.

Kontakta: Sofia Moberg, Seniorkonsult, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, på 08-696 95 66 alternativt 0708-399 566, www.fforum.se

NAI Svefa

NAI Svefa är Sveriges största värderingsföretag med flest auktoriserade värderare (av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare samt MRICS) och med bäst geografisk täckning samt lokal kompetens. Vi finns på 18 platser i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder men med tyngdpunkt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har djup kunskap i alla tänkbara fastighetsekonomiska frågor som rör kommersiella fastigheter, med betoning på fastighetsvärdering och fastighetsanalys. Genom samarbetet med NAI har vi expertkunskap om Norden och resten av världen.

Kontakta: Jonas Åkerberg, Affärsutvecklingsansvarig, Auktoriserad fastighetsvärderare, Samhällsbyggarna, MRICS. Tel: 08 - 441 15 53 alt 070 - 674 24 74, www.naisvefa.se

NEWSEC

Vi är det bolag som har den största värderingsenheten i Norra Europa, vilket ger oss större kännedom om fastighetsmarknaden än någon annan aktör. Vi erbjuder fastighetsvärdering inför förvärv, bokslut och lånefinansiering. Våra värderare har lång erfarenhet samt bred och djup kunskap om kommersiella fastigheter, bostadshyreshus, köpcentrum, industrier och specialfastigheter.

Kontakta: Jenny Siberg, Seniorkonsult, Auktoriserad fastighetsvärderare, Samhällsbyggarna. Tel: 08 454 40 72 alt 0704 15 53 88, www.newsec.se

JLL

JLL är ett globalt företag med 58 000 fastighetsrådgivare på 230 kontor i fler än 80 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och tillhandahåller tjänster inom köp- och säljrådgivning, uthyrning, hyresgästrepresentation samt inom analys och värdering. Vårt värderingsteam har mångårig erfarenhet och är auktoriserade av Samhällsbyggarna, medlemmar i RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) samt CIS HypZert (F/M).

Kontakta: Patrik Löfvenberg, Chef värdering, på 070-398 53 46, www.jllsweden.se