Information, analys och värdering

I Datscha finns stora mängder data som vi köpt och samlat in från marknadens bästa informationsleverantörer. Data som du enkelt får fram via olika söksätt. Den samlade informationen ger dig underlag till avancerade analyser och värderingar av fastigheters marknadsvärde men också underlag för framtida etableringar.

Datscha omfattar bl a olika data om fastigheter, ägare, bestånd, hyresgäster, hyresnivåer, transaktioner samt data om köpcentrum och handelsplatser. I tjänsten finns även funktioner för karta, flygfoton och utsiktsbilder samt simulering av marknadsvärden.

Med Datscha samlar du snabbare in det informationsunderlag du behöver, får en bättre
insyn i fastighetsmarknaden och kan säkra upp beslutsprocessen. Riskerna blir färre och affären mer lönsam.

Fastighet

Information om över 500 000 fastigheter

I Datscha Fastighet söker du enkelt efter en viss fastighet via beteckning, adress eller karta. Informationen omfattar bland annat storlek, typ av fastighet, och taxeringsinformation.

I Datscha finns data om ca 370 000 kommersiella fastigheter i Sverige, inklusive bostadshyreshus. Dessutom finns data om 140 000 kommersiella fastigheter i Finland. Informationen omfattar även fastighetsägare.

Kunskapsportalen: Datscha Fastighet

Ägare

En snabb överblick

Med hjälp av Datscha tar det bara några sekunder att kartlägga ägarstrukturen till fastigheter och få information om bolags fastighetsbestånd och koncernstruktur. Betydelsefull information när du ska prospektera och göra omvärldsanalys. Datscha Ägare visar en fastighets ägare, den yttersta ägaren och komplett koncernstruktur och alla fastigheter som den aktuella organisationen äger.

Till exempel kan en ägare ha 300 fastigheter fördelat på 10 dotterbolag. Datscha visar tydligt hur ägarskapet ser ut och hur bolagets ägande fördelar sig nedbrutet på ort, region och fastighetstyp. Med hjälp av Datscha får du snabbt svar på frågor som t ex:

 • Vilka äger fastigheterna längs Storgatan i Örebro?
 • Vilka är de störste fastighetsägarna på din ort?
 • Hur många fastigheter äger fastighetsägaren NN?
 • Hur många fastigheter äger IKEA och hur manga fastigheter är de hyresgäster i?

Datscha Ägare innehåller:

 • Vilka fastigheter ett visst bolag äger
 • Var de ligger
 • Vilka typerkoder dessa fastigheter har
 • Vilken koncern ett visst bolag ingår i
 • Postadress till fastighetsägare
Kunskapsportalen: Datscha Ägare

Marknadsinformation

Hitta fastighets- och marknadsinformation direkt

Datscha Marknadsinformation innehåller detaljerad information om alla kommersiella fastigheter (inklusive hyresbostäder) i Sverige. Du kan exempelvis enkelt se vilka som äger fastigheter i ett område och vilka fastigheter som ingår i bolagets fastighetsbestånd. Marknadsinformation med hyres och vakansnivåer finns för över 110 delmarknader från tre olika informationsleverantörer.

Via Datschas Marknadsinformation får du tillgång till en stor mängd information. Allt samlat på ett ställe. Informationen omfattar allt från fastighetsinformation till uppgifter om vilka bolag som ingår i en koncern. Allt går att visa på kartor.

Informationen kan grupperas i nedan fem grupper:

 • Fastighetsinformation
 • Marknadsinformation
 • Koncernträd
 • Kommunranking
Kunskapsportalen: Datscha Marknadsinformation

Transaktion

Värdera utifrån uppdaterade ortspriser

Datscha Transaktion uppdateras dagligen med lagfarna köp och för de större städerna finns även förköpsinformation att tillgå. Du kan se urvalet som egendefinierade vyer, Excel-dokument eller på en karta.

Med tilläggsfunktionen Datscha Transaktion Bolagsaffärer ser du även de fastighetsaffärer som omfattas när hela eller delar av bolag säljs. Dessa transaktioner visas i Datscha på samma sätt som övriga affärer. Möjligheten finns även att se vilka fastigheter, köpare, säljare och pris som ingår i olika affärer.

Oavsett om du är ute efter jämförelseköp eller information om vilka som är aktiva köpare och säljare på din marknad finns uppgifterna i Datscha Transaktion.

Kunskapsportalen: Datscha Transaktion

Värdering

Verktyget för snabbare värdering och analys

Datscha Värdering är verktyg för att beräkna marknadsvärdet för en eller flera fastigheter.

Baserat på den klassiska kassaflödesteorin har vi byggt ett verktyg i vilket du kan fokusera på parametrarna istället för att lära dig bygga in avancerade formler i en kalkylmodell. I verktyget kan du sedan enkelt justera olika värden.

Proceduren kan upprepas flera gånger och allt eftersom du förändrar förutsättning som vakans, drift och underhåll, vidarefakturering av fastighetsskatten, anpassningar, restvärdeårets driftnetto, kalkylräntan o s v. I nästa steg kan du autogenerera grafer, kassaflödet och rapporter. Det är digitalt delningsbart och underlättar ditt arbete.

Datscha Värdering förenklar värderingen samt adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, t ex automtiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på karta.

 

Kunskapsportalen: Datscha Värdering

Småhus

Småhus & lägenhetsinformation

Datscha Småhus med fastighetsinformation och ortspris för småhus och fritidshus innebär att användarna bland annat kan se tomtareal, fastighetsgränser och fastighetsbeteckning direkt i kartbilden. Användarna kan dessutom enkelt och effektivt att följa prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter på en lokal marknad.

Ortsprisinformationen levereras i samarbete med en av Sveriges ledande leverantörer av bostadsinformation, Valueguard.

Kunskapsportalen: Datscha Småhus

Hyresgäst

Information om hyresgäster i kommersiella fastigheter

I Datscha Hyresgäst finner du information om alla hyresgäster över fem anställda som en kommersiell fastigheter har.

Du kan söka fram resultat för lista på hyresgästens namn, fastighetsägarens namn eller bransch (SNI-kod). Resultatet kan även visas överskådligt i karta.

För mer data gör du en summering över en hyresgäst och får då fram t ex antal lokaler som hyrs fördelat per kommun och koncernträd för hyresgästens lokaler.

Kunskapsportalen: Datscha Hyresgäst

Datscha Insight™

Datscha Insight™ är en helt ny modul i Datscha som skapar helt nya möjligheter och insikter baserat på att kombinera din egen fastighetsinformation (information om transaktioner, värderingar, förvaltning eller andra aktiviteter) med officiell Datscha data. 

Med Datscha Insight™

 • Ökar du värdet av din egen information genom att kunna kombinera den med officiell Datscha data
 • Ökar din konkurrenskraft och förbättrar dina beslutsunderlag genom att kunna skapa och jämföra nyckeltal på en övergripande nivå 
 • Ökar din effektivitet genom att snabbt, enkelt och på ett kontrollerat sätt kunna dela information internt och, om du vill, externt
 • Tydliggör du din kompetens och erfarenhet genom att enkelt kunna visualisera den på karta eller i grafer och diagram
Boka Demo

Showroom

Samla, visualisera och dela fastighetsdata

Datscha Showroom är en modul i Datscha för att samla, visualisera och dela fastighetsdata. Fastighetsägare kan genom att ladda upp information från sina egna fastighetssystem till Datscha Showroom snabbt och enkelt få kontroll och överblick över sitt fastighetsbestånd.

Datscha Showroom skapar möjligheter till nya insikter om fastigheter och fastighetsbeståndens potential. 

Modulen gör informationen lätt tillgänglig genom visualisering och nyckeltal. Datscha Showroom skapar möjligheter för dig att på ett enkelt och kontrollerat sätt dela utvald information till utvalda personer både internt och externt. Att dela med kontroll är enkelt; då det alltid är du som äger informationen som bestämmer vem som ska se vad. 

Kunskapsportalen: Datscha Showroom

Detaljplan

Hitta affärsmöjligheterna enkelt med Datscha Detaljplan.

I Datscha ser du alla gällande detaljplaner som ett lager direkt i kartan. Det innebär att du snabbt och enkelt får en överblick över hur detaljplanerna ser ut i alla Sveriges kommuner. Dessutom hittar du med hjälp av Datscha Detaljplan även alla pågående detaljplaner och planförslag för Stockholms kommun. Nu kan du äntligen sluta leta runt på alla kommuners hemsidor i jakt på detaljplaner. Med hjälp av Datscha sparar du massor av tid och kan ligga steget före dina konkurrenter i jakten på de bästa affärsmöjligheterna.

5 bra anledningar att testa Datscha Detaljplan:

 • Visualisera detaljplaner enkelt via karta och på fastighetsnivå i Datscha
 • Öka din effektivitet och förbättra dina beslutsunderlag genom att få en snabb överblick över vilka planer som berörs av detaljplan
 • Hitta snabbt och enkelt gömda affärsmöjligheter
 • Spara massor av tid och kan ligga steget före dina konkurrenter
 • Få snabb tillgång till relevanta planer
Boka demo