Datscha Insight

Datscha Insight™ är en helt ny modul i Datscha som skapar helt nya möjligheter och insikter baserat på att kombinera din egen fastighetsinformation (information om transaktioner, värderingar, förvaltning eller andra aktiviteter) med officiell Datscha data. 

Datscha Insight™ innebär ett snabbare och enklare sätt att skapa bättre besluts-underlag som leder tll högre effektivitet och bättre affärer. 

En viktig del i Datscha Insight™ är möjligheten att på ett enkelt och kontrollerat sätt dela utvald information till utvalda personer både internt och externt. Att dela med kontroll är enkelt, då det alltid är du som äger informationen som bestämmer vem som ska se vad.

Med Datscha Insight™

  • Ökar du värdet av din egen information genom att kunna kombinera den med officiell Datscha data
  • Ökar din konkurrenskraft och förbättrar dina beslutsunderlag genom att kunna skapa och jämföra nyckeltal på en övergripande nivå 
  • Ökar din effektivitet genom att snabbt, enkelt och på ett kontrollerat sätt kunna dela information internt och, om du vill, externt
  • Tydliggör du din kompetens och erfarenhet genom att enkelt kunna visualisera den på karta eller i grafer och diagram
Jag vill testa Datscha Insight™