Ägare

En snabb överblick

Med hjälp av Datscha tar det bara några sekunder att kartlägga ägarstrukturen till fastigheter och få information om bolags fastighetsbestånd och koncernstruktur. Betydelsefull information när du ska prospektera och göra omvärldsanalys. Datscha Ägare visar en fastighets ägare, den yttersta ägaren och komplett koncernstruktur och alla fastigheter som den aktuella organisationen äger.

Till exempel kan en ägare ha 300 fastigheter fördelat på 10 dotterbolag. Datscha visar tydligt hur ägarskapet ser ut och hur bolagets ägande fördelar sig nedbrutet på ort, region och fastighetstyp. Med hjälp av Datscha får du snabbt svar på frågor som t ex:

  • Vilka äger fastigheterna längs Storgatan i Örebro?
  • Vilka är de störste fastighetsägarna på din ort?
  • Hur många fastigheter äger fastighetsägaren NN?
  • Hur många fastigheter äger IKEA och hur manga fastigheter är de hyresgäster i?

Datscha Ägare innehåller:

  • Vilka fastigheter ett visst bolag äger
  • Var de ligger
  • Vilka typkoder dessa fastigheter har
  • Vilken koncern ett visst bolag ingår i
  • Postadress till fastighetsägare
Boka Demo