Om Datscha AB

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Vi riktar oss till den svenska, brittiska och finska fastighetsmarknaden.

Vi har över 800 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans-eller fastighetsmarknaden. Användarna av tjänsten har olika roller som till exempel banktjänstemän, fastighetsägare, värderare, revisorer, konsulter, mäklare, jurister och etableringschefer. I vår årliga kundundersökningar är det 97% av våra kunder som rekommenderar oss. Men vi stannar inte där, vi har ständigt som mål att bli bättre än så.

Vår tillväxttakt är hög och efterfrågan på våra tjänster ökar. 2010 lanserades Datscha i Finland och i december 2015 tog vi steget in i Storbritannien. Vi samarbetar även med flera högskolor och universitet runt om i landet. Datschas tjänst är också framgångsrik vid forskning.

Datscha ägs av Stronghold Invest AB, som även äger Newsec och Niam. Tillsammans har Strongholdkoncernen den starkaste närvaron på fastighetsmarknaderna i norra Europa. Alla bolagen sitter i samma fastighet centralt i Stockholm respektive Malmö.

Ledning

Jacob _webb

JACOB PHILIPSON

CEO

Anna H 6Y7B2966 Datscha Web Size Tweak

ANNA FERREIRA GOMES

Head of Sales, Nordics

 Markbrunox 137x 135
MARK BRUNO

Managing Director UK

Magnus _webb
MAGNUS SVANTEGÅRD

Head of Product

Hill _webb
JOHAN HILL

Head of Business Development

 
 Johanhop _140px -.png
JOHAN HOPSTADIUS

Global Head of Marketing

Janpoijes _140px-
JAN POIJES

Head of Development

 

Natalie _140px
NATALIE JELVEH

CFO

Datscha _siffror2