Abonnemang

Vi har olika slags abonnemang. Här ser du vad som skiljer dem åt samt priser. 79% av våra kunder använder abonnemanget Guld. Alla priser är per användare och exklusive moms. Är ni fler på företaget som vill använda Datscha, sjunker priset redan med andra användaren. Exempelvis kostar den femte bronsanvändaren 20 000 SEK/år och den tionde 17 000 SEK/år. Vi har även olika tilläggstjänster, se längst ned på sidan.

Platinum

I Platinum ingår marknadsinformation från Newsec, Cushman & Wakefield och Forum. Samt listningen av de största fastighetsägarna på en definierad ort samt vår nya tjänst Hyresgäst.

Marknadsanalys
Marknadsinformation - Newsec Advice
Marknadsinformation - Newsec Advice

Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras i Datscha. Publicering sker inom 6 veckor från värdetidpunkt

LÄNK

Fastighet - Data om 380 000 fastigheter

Fastighetsinformation - Data om 380 000 fastigheter Baseras på information från fastighetstaxeringen och erhålls från Lantmäteriet. Informationen består av ägarbilden, taxerade ytor, typkoder, adresser och taxeringsvärde för varje enskild fastighet. Totalt innefattas ca 380 000 fastigheter av typerna 222, hyreshusenhet (300-serien), Industrienhet (400-serien) samt Specialfastigheter (800-serien). Undantaget är typkoden 890, försvarsbyggnad. Uppdatering sker i slutet av februari varje år. (information om lagfaren ägare uppdateras dagligen).

Statistik

Ett 40-tal statistikparameterar som tex åldersstruktur i landets kommuner

Kommunranking

Kommunranking Målet med kommunrankingen är att utifrån olika samhällsekonomiska parametrar dela in Sverige i ett antal kommunklasser, från den med bäst ekonomiska förutsättningar för fastighetsmarknaden (ranking 1) till den kommun med de minst goda (ranking 5). Leverantör är Newsec Advice AB och uppdatering sker en gång per år.

Fastighet - Sökning Enkel
Att söka efter fastigheter är både enkelt och kraftfullt i Datscha. Det finns flera olika varianter att välja på:
Enkel sök - Direkt när man loggat in i Datscha kan man söka på fastighetsbeteckningen.
 - Via karta
- Via fastighetsägare
Fastighetsägare - Koncernträd
Kartor - Enkel funktionalitet
Kartan i Datscha köps in från Microsoft Bing. Förutom en vanlig kartbild så kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser (kräver guldabonnemang). 
Fastighet - Sökning Avancerad

Fastighet - Sökning Avancerad

- Avancerad sök - Utöver enklare sökningar kan man säka på en mer avancerad söksida. Här kan man tex söka ut alla fastigheter med typkod 325, över 10 000 kvm taxerad yta i en viss kommun.
- Via karta
- Via fastighetsägare

Fastighetsägare - Koncernträd Utökat
Fastighetsägare - Koncernträd Utökat 
Du kan direkt se antalet fastigheter och var de ligger i respektive dotterbolag. 
Kartor - Avancerad funktionalitet
Kartor - Avancerad
funktionalitet 
Kartan i Datscha köps in från Microsoft Bing som täcker Europa. Förutom en vanlig kartbild kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser (kräver guldabonnemang). 
Fastighet - Visning av privatpersoner
Fastighet - Visning av privatpersoner 
Om en kommersiell fastighet eller ett hyreshus ägs direkt av en privatperson (ej via bolag) krävs det Datscha Guld för att se namnet på ägaren.

Namnet på privatpersonen kommer att synas:
på sidan för fastighetsinformation  
- i träfflistor
- i ortspris
- i rapporten Total Scenariorapport från Fastighetsanalysen
- i koncernträd
Dock, ägarens personnummer visas inte
Kartor - Flygfoto

Kartor - Flygfoto
Flygfoton i Datscha köps in från Bing

Flygfoton kräver guldabonnemang.

Flygfoton i Datscha köps in av Lantmäteriet och uppdateras i början av varje år. Lantmäteriet kartlägger Sverige i ett rullande femårs-schema.

I Datscha finns flygfoto i färg för Stockholm, Göteborg samt Malmö. Övriga kommuner har flygfoto i svartvitt. Flygfoton kräver guldabonnemang. 

Kartor - Fastighetsgräns

Kartor - Fastighetsgräns
Funktionen är tillgänglig för alla kunder med guldabonnemang

Fastighetsägare - Bolagssummering

Fastighetsägare - Bolagssummering
Funktionen [Bolagssummering] gör det mycket enklare att snabbt få en uppfattning om ett visst fastighetsbestånd.

När man står på ett företag i koncernträdet kan man välja att klicka på knappen [Bolagsinformation] för få alla data kring beståndet summerat.

Tex kan du direkt se det totala taxeringsvärdet för alla underliggande fastigheter, inklusive de i dotterbolag.

För att göra det ännu enklare finns det ett flertal olika summeringar med tillhörande grafer. Tex fördelningen av fastigheter i landets olika kommuner. Eller beståndet fördelat på taxeringsvärde per typkod. Via länken [>> Exporter till Word] kan du enkelt få ut denna graf till MS Word. 

Detaljplan

I Datscha ser du alla gällande detaljplaner som ett lager direkt i kartan. Det innebär att du snabbt och enkelt får en överblick över hur detaljplanerna ser ut i alla Sveriges kommuner. Dessutom hittar du med hjälp av Datscha Detaljplan även alla pågående detaljplaner och planförslag för Stockholms kommun. Nu kan du äntligen sluta leta runt på alla kommuners hemsidor i jakt på detaljplaner.

Postadresser

Ingår i platinum men kan väljas som tilläggstjänst i övriga abonnemang. Se "Tilläggstjänster"

Största Fastighetsägare

Ingår i platinum men kan väljas som tilläggstjänst i övriga abonnemang. Se "Tilläggstjänster"

Marknadsinformation -Forum Fastighetsekonomi

Marknadsinfo - Forum Fastighetsekonomi
Marknadsinformationen och lägesklassificeringen för landets kommuner levereras av tre av landets ledande fastighetskonsultbolag; Newsec Advice, Cushman & Wakefield samt Forum Fastighetsekonomi.

Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras på Datscha. Publicering sker inom 6 veckor från värdetidpunkt 

Ingår i platinum men kan väljas som tilläggstjänst i övriga abonnemang. Se "Tilläggstjänster"

Marknadsinformation - Cushman & Wakefield
Marknadsinformation - Cushman & Wakefield
Marknadsinformationen och lägesklassificeringen för landets kommuner levereras av tre av landets ledande fastighetskonsultbolag; Newsec Advice, Cushman & Wakefield samt Forum Fastighetsekonomi.

Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras på Datscha. Publicering sker inom 6 veckor från värdetidpunkt 
Ingår i platinum men kan väljas som tilläggstjänst i övriga abonnemang. Se "Tilläggstjänster"
Hyresgäst Bas
Ortprisanalys
Information om lagfarna köp från 1996
Förköpslistor
Avancerad sök
Avancerad sök inkl. typkod
Maximalt antal överlåtelser i träfflista

Brons: 200 överlåtelser i träfflista

Silver: 500 överlåtelser i träfflista

Guld: 1000 överlåtelser i träfflista

Platinum: 1000 överlåtelser i träfflista

 

Fastighetsanalys
Maximalt antal fastigheter per scenario

Brons: 100 fastigheter per scenario

Silver: 500 fastigheter per scenario

Guld: 1000 fastigheter per scenario

Platinum: 1000 fastigheter per scenario

Gruppera scenarion i mappar
Gruppera scenarion i mappar
Ett scenario är en fastighetsportfölj innehållande 1 till 1000 fastigheter.
Gruppera fastigheter i värderingsområden
Kassaflöde per månad. (visning) (visning)

En funktion i Datscha för att analysera bostadsrättsföreningars; 1. Faktiska kassaflöde , 2. Kassaflöde för värdebedömning

Fler inmatningsalternativ på vy Lokalslag
Ladda upp dokument och bilder
Vy granskning
Vy kontraktslista
Vy globala ändringar
Vy hyresanalys
Vy kontraktsöversikt
Vy grafer
Bokfört värde

Bokfört värde
Gör det enklare att stämma av eventuella skillnader i portföljen avseende marknadsvärde vs bokfört värde. En tydlig överblick av under- respektive övervärden i sin portfölj. 

Övrigt
Support

Öppet vardagar

kl 09.00-11.00 & 14.00-16.00
support@datscha.com
Tel: 08 50 70 53 80
Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår support

Datscha grupper

Möjlighet att aktivera en, för det egna bolaget, egen arbetsgrupp där man kan dela scenarion.

139 000 SEK/år

Guld

Typkodssök, privatpersoner, utsiktsbilder, fastighetsgränser, filtrering i karta, hyresanalys samt avancerad analyser, fullständig bolagssummering, import via excelfil, avancerad värdering och grafer.

Marknadsanalys
Marknadsinformation - Newsec Advice
Marknadsinformation - Newsec Advice

Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras i Datscha. Publicering sker inom 6 veckor från värdetidpunkt

LÄNK

Fastighet - Data om 380 000 fastigheter

Fastighetsinformation - Data om 380 000 fastigheter Baseras på information från fastighetstaxeringen och erhålls från Lantmäteriet. Informationen består av ägarbilden, taxerade ytor, typkoder, adresser och taxeringsvärde för varje enskild fastighet. Totalt innefattas ca 380 000 fastigheter av typerna 222, hyreshusenhet (300-serien), Industrienhet (400-serien) samt Specialfastigheter (800-serien). Undantaget är typkoden 890, försvarsbyggnad. Uppdatering sker i slutet av februari varje år. (information om lagfaren ägare uppdateras dagligen).

Statistik

Ett 40-tal statistikparameterar som tex åldersstruktur i landets kommuner

Kommunranking

Kommunranking Målet med kommunrankingen är att utifrån olika samhällsekonomiska parametrar dela in Sverige i ett antal kommunklasser, från den med bäst ekonomiska förutsättningar för fastighetsmarknaden (ranking 1) till den kommun med de minst goda (ranking 5). Leverantör är Newsec Advice AB och uppdatering sker en gång per år.

Fastighet - Sökning Enkel
Att söka efter fastigheter är både enkelt och kraftfullt i Datscha. Det finns flera olika varianter att välja på:
Enkel sök - Direkt när man loggat in i Datscha kan man söka på fastighetsbeteckningen.
 - Via karta
- Via fastighetsägare
Fastighetsägare - Koncernträd
Kartor - Enkel funktionalitet
Kartan i Datscha köps in från Microsoft Bing. Förutom en vanlig kartbild så kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser (kräver guldabonnemang). 
Fastighet - Sökning Avancerad

Fastighet - Sökning Avancerad

- Avancerad sök - Utöver enklare sökningar kan man säka på en mer avancerad söksida. Här kan man tex söka ut alla fastigheter med typkod 325, över 10 000 kvm taxerad yta i en viss kommun.
- Via karta
- Via fastighetsägare

Fastighetsägare - Koncernträd Utökat
Fastighetsägare - Koncernträd Utökat 
Du kan direkt se antalet fastigheter och var de ligger i respektive dotterbolag. 
Kartor - Avancerad funktionalitet
Kartor - Avancerad
funktionalitet 
Kartan i Datscha köps in från Microsoft Bing som täcker Europa. Förutom en vanlig kartbild kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser (kräver guldabonnemang). 
Fastighet - Visning av privatpersoner
Fastighet - Visning av privatpersoner 
Om en kommersiell fastighet eller ett hyreshus ägs direkt av en privatperson (ej via bolag) krävs det Datscha Guld för att se namnet på ägaren.

Namnet på privatpersonen kommer att synas:
på sidan för fastighetsinformation  
- i träfflistor
- i ortspris
- i rapporten Total Scenariorapport från Fastighetsanalysen
- i koncernträd
Dock, ägarens personnummer visas inte
Kartor - Flygfoto

Kartor - Flygfoto
Flygfoton i Datscha köps in från Bing

Flygfoton kräver guldabonnemang.

Flygfoton i Datscha köps in av Lantmäteriet och uppdateras i början av varje år. Lantmäteriet kartlägger Sverige i ett rullande femårs-schema.

I Datscha finns flygfoto i färg för Stockholm, Göteborg samt Malmö. Övriga kommuner har flygfoto i svartvitt. Flygfoton kräver guldabonnemang. 

Kartor - Fastighetsgräns

Kartor - Fastighetsgräns
Funktionen är tillgänglig för alla kunder med guldabonnemang

Fastighetsägare - Bolagssummering

Fastighetsägare - Bolagssummering
Funktionen [Bolagssummering] gör det mycket enklare att snabbt få en uppfattning om ett visst fastighetsbestånd.

När man står på ett företag i koncernträdet kan man välja att klicka på knappen [Bolagsinformation] för få alla data kring beståndet summerat.

Tex kan du direkt se det totala taxeringsvärdet för alla underliggande fastigheter, inklusive de i dotterbolag.

För att göra det ännu enklare finns det ett flertal olika summeringar med tillhörande grafer. Tex fördelningen av fastigheter i landets olika kommuner. Eller beståndet fördelat på taxeringsvärde per typkod. Via länken [>> Exporter till Word] kan du enkelt få ut denna graf till MS Word. 

Detaljplan

I Datscha ser du alla gällande detaljplaner som ett lager direkt i kartan. Det innebär att du snabbt och enkelt får en överblick över hur detaljplanerna ser ut i alla Sveriges kommuner. Dessutom hittar du med hjälp av Datscha Detaljplan även alla pågående detaljplaner och planförslag för Stockholms kommun. Nu kan du äntligen sluta leta runt på alla kommuners hemsidor i jakt på detaljplaner.

Postadresser
Största Fastighetsägare
Marknadsinformation -Forum Fastighetsekonomi
Marknadsinformation - Cushman & Wakefield
Hyresgäst Bas
Ortprisanalys
Information om lagfarna köp från 1996
Förköpslistor
Avancerad sök
Avancerad sök inkl. typkod
Maximalt antal överlåtelser i träfflista

Brons: 200 överlåtelser i träfflista

Silver: 500 överlåtelser i träfflista

Guld: 1000 överlåtelser i träfflista

Platinum: 1000 överlåtelser i träfflista

 

Fastighetsanalys
Maximalt antal fastigheter per scenario

Brons: 100 fastigheter per scenario

Silver: 500 fastigheter per scenario

Guld: 1000 fastigheter per scenario

Platinum: 1000 fastigheter per scenario

Gruppera scenarion i mappar
Gruppera scenarion i mappar
Ett scenario är en fastighetsportfölj innehållande 1 till 1000 fastigheter.
Gruppera fastigheter i värderingsområden
Kassaflöde per månad. (visning) (visning)

En funktion i Datscha för att analysera bostadsrättsföreningars; 1. Faktiska kassaflöde , 2. Kassaflöde för värdebedömning

Fler inmatningsalternativ på vy Lokalslag
Ladda upp dokument och bilder
Vy granskning
Vy kontraktslista
Vy globala ändringar
Vy hyresanalys
Vy kontraktsöversikt
Vy grafer
Bokfört värde

Bokfört värde
Gör det enklare att stämma av eventuella skillnader i portföljen avseende marknadsvärde vs bokfört värde. En tydlig överblick av under- respektive övervärden i sin portfölj. 

Övrigt
Support

Öppet vardagar

kl 09.00-11.00 & 14.00-16.00
support@datscha.com
Tel: 08 50 70 53 80
Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår support

Datscha grupper

Möjlighet att aktivera en, för det egna bolaget, egen arbetsgrupp där man kan dela scenarion.

97 750 SEK/år

Silver

Utöver det som ingår i Brons får du med Silver även fastighetsinformation för ett område via kartan, koncernstruktur, värdering fastighetsbestånd och kontraktslista.

Marknadsanalys
Marknadsinformation - Newsec Advice
Marknadsinformation - Newsec Advice

Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras i Datscha. Publicering sker inom 6 veckor från värdetidpunkt

LÄNK

Fastighet - Data om 380 000 fastigheter

Fastighetsinformation - Data om 380 000 fastigheter Baseras på information från fastighetstaxeringen och erhålls från Lantmäteriet. Informationen består av ägarbilden, taxerade ytor, typkoder, adresser och taxeringsvärde för varje enskild fastighet. Totalt innefattas ca 380 000 fastigheter av typerna 222, hyreshusenhet (300-serien), Industrienhet (400-serien) samt Specialfastigheter (800-serien). Undantaget är typkoden 890, försvarsbyggnad. Uppdatering sker i slutet av februari varje år. (information om lagfaren ägare uppdateras dagligen).

Statistik

Ett 40-tal statistikparameterar som tex åldersstruktur i landets kommuner

Kommunranking

Kommunranking Målet med kommunrankingen är att utifrån olika samhällsekonomiska parametrar dela in Sverige i ett antal kommunklasser, från den med bäst ekonomiska förutsättningar för fastighetsmarknaden (ranking 1) till den kommun med de minst goda (ranking 5). Leverantör är Newsec Advice AB och uppdatering sker en gång per år.

Fastighet - Sökning Enkel
Att söka efter fastigheter är både enkelt och kraftfullt i Datscha. Det finns flera olika varianter att välja på:
Enkel sök - Direkt när man loggat in i Datscha kan man söka på fastighetsbeteckningen.
 - Via karta
- Via fastighetsägare
Fastighetsägare - Koncernträd
Kartor - Enkel funktionalitet
Kartan i Datscha köps in från Microsoft Bing. Förutom en vanlig kartbild så kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser (kräver guldabonnemang). 
Fastighet - Sökning Avancerad

Fastighet - Sökning Avancerad

- Avancerad sök - Utöver enklare sökningar kan man säka på en mer avancerad söksida. Här kan man tex söka ut alla fastigheter med typkod 325, över 10 000 kvm taxerad yta i en viss kommun.
- Via karta
- Via fastighetsägare

Fastighetsägare - Koncernträd Utökat
Fastighetsägare - Koncernträd Utökat 
Du kan direkt se antalet fastigheter och var de ligger i respektive dotterbolag. 
Kartor - Avancerad funktionalitet
Kartor - Avancerad
funktionalitet 
Kartan i Datscha köps in från Microsoft Bing som täcker Europa. Förutom en vanlig kartbild kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser (kräver guldabonnemang). 
Fastighet - Visning av privatpersoner
Kartor - Flygfoto
Kartor - Fastighetsgräns
Fastighetsägare - Bolagssummering
Detaljplan
Postadresser
Största Fastighetsägare
Marknadsinformation -Forum Fastighetsekonomi
Marknadsinformation - Cushman & Wakefield
Hyresgäst Bas
Ortprisanalys
Information om lagfarna köp från 1996
Förköpslistor
Avancerad sök
Avancerad sök inkl. typkod
Maximalt antal överlåtelser i träfflista

Brons: 200 överlåtelser i träfflista

Silver: 500 överlåtelser i träfflista

Guld: 1000 överlåtelser i träfflista

Platinum: 1000 överlåtelser i träfflista

 

Fastighetsanalys
Maximalt antal fastigheter per scenario

Brons: 100 fastigheter per scenario

Silver: 500 fastigheter per scenario

Guld: 1000 fastigheter per scenario

Platinum: 1000 fastigheter per scenario

Gruppera scenarion i mappar
Gruppera scenarion i mappar
Ett scenario är en fastighetsportfölj innehållande 1 till 1000 fastigheter.
Gruppera fastigheter i värderingsområden
Kassaflöde per månad. (visning) (visning)

En funktion i Datscha för att analysera bostadsrättsföreningars; 1. Faktiska kassaflöde , 2. Kassaflöde för värdebedömning

Fler inmatningsalternativ på vy Lokalslag
Ladda upp dokument och bilder
Vy granskning
Vy kontraktslista
Vy globala ändringar
Vy hyresanalys
Vy kontraktsöversikt
Vy grafer
Bokfört värde

Bokfört värde
Gör det enklare att stämma av eventuella skillnader i portföljen avseende marknadsvärde vs bokfört värde. En tydlig överblick av under- respektive övervärden i sin portfölj. 

Övrigt
Support

Öppet vardagar

kl 09.00-11.00 & 14.00-16.00
support@datscha.com
Tel: 08 50 70 53 80
Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår support

Datscha grupper
69 500 SEK/år

Brons

Grundläggande information om Sveriges alla kommersiella fastigheter samt enkel analys och värdering. Hyra, vakanser samt direktavkastning i tabell och via karta.

Marknadsanalys
Marknadsinformation - Newsec Advice
Marknadsinformation - Newsec Advice

Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras i Datscha. Publicering sker inom 6 veckor från värdetidpunkt

LÄNK

Fastighet - Data om 380 000 fastigheter

Fastighetsinformation - Data om 380 000 fastigheter Baseras på information från fastighetstaxeringen och erhålls från Lantmäteriet. Informationen består av ägarbilden, taxerade ytor, typkoder, adresser och taxeringsvärde för varje enskild fastighet. Totalt innefattas ca 380 000 fastigheter av typerna 222, hyreshusenhet (300-serien), Industrienhet (400-serien) samt Specialfastigheter (800-serien). Undantaget är typkoden 890, försvarsbyggnad. Uppdatering sker i slutet av februari varje år. (information om lagfaren ägare uppdateras dagligen).

Statistik

Ett 40-tal statistikparameterar som tex åldersstruktur i landets kommuner

Kommunranking

Kommunranking Målet med kommunrankingen är att utifrån olika samhällsekonomiska parametrar dela in Sverige i ett antal kommunklasser, från den med bäst ekonomiska förutsättningar för fastighetsmarknaden (ranking 1) till den kommun med de minst goda (ranking 5). Leverantör är Newsec Advice AB och uppdatering sker en gång per år.

Fastighet - Sökning Enkel
Att söka efter fastigheter är både enkelt och kraftfullt i Datscha. Det finns flera olika varianter att välja på:
Enkel sök - Direkt när man loggat in i Datscha kan man söka på fastighetsbeteckningen.
 - Via karta
- Via fastighetsägare
Fastighetsägare - Koncernträd
Kartor - Enkel funktionalitet
Kartan i Datscha köps in från Microsoft Bing. Förutom en vanlig kartbild så kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser (kräver guldabonnemang). 
Fastighet - Sökning Avancerad
Fastighetsägare - Koncernträd Utökat
Kartor - Avancerad funktionalitet
Fastighet - Visning av privatpersoner
Kartor - Flygfoto
Kartor - Fastighetsgräns
Fastighetsägare - Bolagssummering
Detaljplan
Postadresser
Största Fastighetsägare
Marknadsinformation -Forum Fastighetsekonomi
Marknadsinformation - Cushman & Wakefield
Hyresgäst Bas
Ortprisanalys
Information om lagfarna köp från 1996
Förköpslistor
Enkel sök
Avancerad sök
Avancerad sök inkl. typkod
Maximalt antal överlåtelser i träfflista

Brons: 200 överlåtelser i träfflista

Silver: 500 överlåtelser i träfflista

Guld: 1000 överlåtelser i träfflista

Platinum: 1000 överlåtelser i träfflista

 

Fastighetsanalys
Maximalt antal fastigheter per scenario
Gruppera scenarion i mappar
Gruppera fastigheter i värderingsområden
Kassaflöde per månad. (visning) (visning)
Fler inmatningsalternativ på vy Lokalslag
Ladda upp dokument och bilder
Vy granskning
Vy kontraktslista
Vy globala ändringar
Vy hyresanalys
Vy kontraktsöversikt
Vy grafer
Bokfört värde

Bokfört värde
Gör det enklare att stämma av eventuella skillnader i portföljen avseende marknadsvärde vs bokfört värde. En tydlig överblick av under- respektive övervärden i sin portfölj. 

Övrigt
Support

Öppet vardagar

kl 09.00-11.00 & 14.00-16.00
support@datscha.com
Tel: 08 50 70 53 80
Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår support

Datscha grupper
59 250 SEK/år

Tilläggstjänster

Bostadsrättsinformation, årsredovisning

Arbetar du mycket med bostadsföreningar och söker:

 • Finansiell data om bostadsrättsföreningar?
 • Årsredovisningar i PDF-format?

I Datschas tjänsteutbud finns information om bostadsrättsföreningar.

5 000 SEK
Bolagsaffärer

Man får
direkt tillgång till detaljerad information om vad som säljs, vem som köper,
vem som säljer och vem som är rådgivare.

29 000 SEK
Marknadsinformation - Cushman & Wakefield

Av Sveriges 290 kommuner har Datscha detaljerad marknadsinformation för 115 kommuner (gränsen går vid ca 30 000 invånare). Urvalet skiljer sig mellan konsultfirmorna.

 • Newsec Advice                           110 kommuner + övriga kommuner (se nedan)
 • Forum Fastighetsekonomi          115 kommuner + övriga kommuner
 • Cushman & Wakefield                                             44 kommuner
16 000 SEK
Marknadsinformation - Croisette

Datscha erbjuder i samarbete med Croisette geografisk detaljerad marknadsinformation avseende hela Skåne och Stockholms län. 

15 000 SEK
Marknadsinformation - Forum Fastighetsekonomi

Av Sveriges 290 kommuner har Datscha detaljerad marknadsinformation för 115 kommuner (gränsen går vid ca 30 000 invånare). Urvalet skiljer sig mellan konsultfirmorna.

 • Newsec Advice                           110 kommuner + övriga kommuner (se nedan)
 • Forum Fastighetsekonomi          115 kommuner + övriga kommuner
 • DTZ                                              44 kommuner
25 000 SEK
Största Fastighetsägare

Söker du största fastighetsägarna på din ort?

 • Som mäklare kanske du vill söka fram stora fastighetsbestånd för att skapa nya affärer
 • Som kreditgivare är det kanske dags att ta fram säljlistor för att bearbeta de största bostadsrättsföreningarna
 • Som fastighetsägare vill du kanske få fram ett bättre beslutsunderlag inför en investering
 • Som rådgivare vill du snabbt kunna addera en extra dimension till din marknadsanalys

Oavsett skälet så vill du lista de största fastighetsägarna. Datscha kan ge dig listan du letar efter.

29 000 SEK
Hyresgäst Bas

Information om kommersiella hyresgäster i fastigheter.

9 000 SEK
Hyresgäst Plus

Information om kommersiella hyresgäster i fastigheter.

29 000 SEK
Datscha Insight™Klicka på Datscha Insight™länken för prislista och omfattning
Showroom Bas

I Showroom Bas kan du samla, visualisera och dela egen fastighetsdata. 

Showroom Prislista (1)

Det exakta priset baseras på antalet uppladdade fastigheter och gäller per bolag och år.

Klicka på Showroom länken för prislista
Anpassad utbildning

Vi håller gärna i skräddarsydda utbildningar för användarna på ditt företag. Vi tar hand om bokning av lokal, lunch och fika samt program, innehåll och material.

5 000 SEK
Köpcentrumdata, SSCD

SSCD är en databas med information om alla svenska köpcentrum och handelsplatser.

19 995 SEK
FDS InfoFastighet per utdrag

65 SEK

65 SEK
FDS-inteckningar per utdrag

28 SEK

28 SEK
Valueguard

Datscha erbjuder ortspris- och information för småhus och brf-lägenheter via ett samarbete med en av Sveriges ledande leverantörer av bostadsinformation, Valueguard. 

15 000 SEK
Postadresser5 000 SEK

Datscha förbehåller sig rätten att neka beställningar av rubricerade tjänster i det fall att Datscha
anser att leverans av sådana tjänster inte är förenligt med Datschas långsiktiga strategi.