Informations- och analysverktyg

Köper och samlar in betydelsefull fastighetsdata.

Vår affärsidé är att köpa och samla in fastighetsrelaterad data från marknadens bästa informationsleverantörer.

Vi gör sedan den datan tillgänglig i vår tjänst på ett snabbt och intuitivt sätt för att användas vid värdering och analys av kommersiella fastigheter.

Prova Datscha kostnadsfritt här

Datscha Insight™

Nu lanserar vi den första versionen av Datscha Insight™ och redan nu kan du få möjlighet att testa den nya modulen. 

Datsha Insight™ är modulen som maximerar värdet av din befintliga information. Datscha Insight™ förändrar och förenklar sättet att skapa nya insikter baserat på information som du redan har avseende t ex transaktioner, värderingar, eller förvaltning i kombination med Datscha data. 

Läs mer om Datscha Insight™ här

Vad vi gör

Kunder om våra tjänster